Internationellt

Strid om facklig organisering vid Google och Amazon

Anställda vid Amazon i Minnesota protesterar mot usla arbetsförhållanden i december 2018. Idag pågår en ny strid vid företagets lager i Alabama. Foto: Fibonacci Blue (CC BY 2.0)
Anton Hultdin
Publicerad i
#157
Lästid 3 min

Anställda vid Google i USA startade en fackförening i början av detta år, vilket vi skrivit om tidigare. Nu har de raskt gått vidare och börjat bygga ett globalt fackligt nätverk med namnet Alpha Global för att försvara heltidsanställda, tillfälligt anställda, kontraktsanställda samt underleverantörer världen över. Samtidigt organiserar lagerarbetare vid Amazon i Alabama vad som kan bli den första fackföreningen vid ett Amazon-lager i USA.

Alpha Global inkluderar idag ett flertal länder, däribland Sverige. Namnet Alpha Global är taget från namnet på Googles moderbolag som heter Alphabet. Bildandet av det globala fackliga nätverket är ytterligare ett stort och viktigt steg framåt för anställda vid Google, där den fackliga organiseringen länge varit låg.
– Problemen på Alphabet [Googles moderbolag] är inte begränsade till ett enskilt land, och måste lyftas på en global nivå, sa en representant för UNI Global, en facklig organisation som hjälper de anställda vid Google med att organisera sig globalt, till nyhetsbyrån Reuters.

Detsamma kan man säga om alla globala företag, där internationellt fackligt samarbete verkligen behövs. Ett exempel är Amazon, ett av världens största globala företag, som gjort sig kända för att motarbeta facklig organisering. Amazon använder sig av speciella konsulter vars enda uppgift är att förhindra bildandet av fackföreningar med hjälp av hot, skrämsel, förföljelse, falsk information, m.m. Det har gått så långt att en lång rad institutionella investerare som totalt förvaltar 50 000 miljarder kronor, inklusive svenska Folksamgruppen och Öhman Fonder, skrivit direkt till Amazons styrelse och krävt förändringar.

Bakgrunden till det initiativet är en pågående strid på Amazons lager i Alabama, USA, där arbetare sedan i somras diskuterat att starta en fackförening. Reglerna i USA är sådana att en fackförening endast får etablera sig på en arbetsplats om en majoritet av de anställda röstar för detta. Sedan det blev känt att de anställda vid Amazons lager i Alabama ville bilda en fackförening har Amazon verkligen gjort allt för att försöka förhindra detta.

Ledningen har exempelvis bjudit in alla anställda till obligatoriska “informationsmöten” där de förminskat fackföreningars betydelse. De har satt upp antifackliga affischer – t.o.m. inne på toaletterna! Och när det kom till själva omröstningen bland de 5 800 anställda på lagret så försökte företaget förhindra att omröstningen skedde via post och ville att den skulle ske på parkeringsplatsen istället. Detta i ett skede där Alabama hade 2 000 nya fall av coronasmitta varje dag.

Men detta tvingades Amazon att backa på. USA:s motsvarighet till Arbetsdomstolen beslöt att omröstningen skulle få ske via post. Röstkort har redan skickats ut och arbetarna har fram till i slutet på mars på sig att skicka in sina röster. Skulle en majoritet av rösterna stödja bildandet av en fackförening så skulle det bli Amazons första fackanslutna lager i hela USA.

Amazon har mer än en miljon anställda världen över. Potentialen för, och behovet av, en internationell facklig organisering där är enorm. Det globala fackliga nätverket på Google, Alpha Global, är en verklig förebild.

Lämna en kommentar