Arbetsplatsrapporter

Fackliga motioner för upprustning av sjukvård och äldreomsorg antagna

Tomas Westerström
Publicerad i
#157
Lästid 2 min

Fackföreningarna har en central roll att spela vad gäller försvaret av anställningstryggheten. De fackföreningar som organiserar anställda inom sjukvård och äldreomsorg har även en viktig roll att spela i kampen för mer resurser till dessa områden. Vi kan med glädje berätta att två Kommunalsektioner i Västerbotten vid sina respektive årsmöten i februari antagit motioner som går ut på att driva namninsamlingar med krav på att rusta upp sjukvård och äldreomsorg.

Motionerna är inskickade av medlemmar i Kommunals sektion för regionanställda i Västerbotten samt Kommunals sektion för kommunanställda i Umeå. Motionerna tar sitt avstamp i att tillfälliga statliga tillskott till regioner och kommuner inte räcker för att långsiktigt ta itu med de brister som sjukvården och äldreomsorgen brottats med i åratal. Coronapandemins härjningar har gjort dessa brister smärtsamt uppenbara, samt förvärrat situationen ytterligare. Det handlar bland annat om en alltför låg personaltäthet inom äldreomsorgen, samt stora brister vad gäller anställningstrygghet. Coronakommissionens rapport om äldreomsorgen tar bland annat upp om just den låga personaltätheten och den stora andelen timanställda (i november 2019 hade var femte anställd i den kommunala äldreomsorgen en timanställning enligt tidningen Arbetet) som faktorer bakom den stora smittspridningen på landets äldreboenden.

Vad gäller sjukvården har den länge lidit av brist på resurser och vårdplatser. Detta är brister som förvärrats av coronapandemin, som även lett till att undersökningar och operationer har skjutits upp. Enligt Socialstyrelsens granskning ställdes 90 000 operationer in – bara under pandemins första våg!

Båda motionerna betonade behovet av påtryckningar mot ansvariga politiker för rejäla och långsiktiga upprustningar av sjukvård och äldreomsorg, men även för att stärka anställningstryggheten.

På båda sektionernas årsmöten antogs motionerna enhälligt, med stöd av sektionsstyrelserna. Tillsammans har dessa två sektioner över 8 000 medlemmar. Detta är mycket positivt i kampen för mer resurser till sjukvård och äldreomsorg, samt till försvar av anställningstryggheten. Alla organisationer och grupper som har ett intresse av att försvara de grundläggande trygghetssystemen – där sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet utgör centrala delar – måste stiga fram och göra en insats.

Lämna en kommentar