Partinytt

Partinytt vecka 11

1. Veckans möte

Till Arbetarpartiets viktigaste uppgifter hör att bekämpa dels Sverigedemokraterna, som vi anser utgör ett borgerligt nationalistiskt och främlingsfientligt parti i vilket många individer med rasistiska uppfattningar återfinns. Dels att bekämpa islamister i form av Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister – som utgör extremistiska minoritetstolkningar av islam.

Vi vet att en majoritet av SD-väljarna utgörs av vanliga knegare som, i vanmakt över Socialdemokraternas fullständiga oförmåga att hantera invandring och integration, har valt att rösta på SD. Vi är övertygade om att dessa tidigare socialdemokrater går att vinna bort från SD. Detta genom att dels stå fast vid klassfrågor som försvaret av jobb och trygghetssystem (som sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet), dels genom att ta strid mot just nya hot som Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister – samt mot de faktorer som gynnat dessa: den misslyckade invandrings- och integrationspolitiken.

För att bekämpa Muslimska brödraskapet och wahhabitiska salafister räcker det inte med att kritisera dessa för att dessa sätter tron på en gudomlig rättsskipning (sharia) över de svenska grundlagarna. Det krävs även att vi stöder de muslimer som accepterar att leva i enlighet med de svenska lagarna. Det bästa sätta som vi, icke-muslimer, kan göra detta på är att göra allt för att dra med Sveriges muslimer i vår kampanj för att försvara sjukvården, äldreomsorgen, anställningstryggheten och andra klassfrågor.

Gemensam kamp i dessa klassfrågor tillhör det bästa sättet att åstadkomma både integrering och jämställdhet mellan könen. Detta skulle öka trycket på makthavarna. Men det skulle även driva in en kil mellan de muslimer som vill kämpa för jobb och rättvisa löner, tillsammans med etniska svenskar, och exempelvis Muslimska brödraskapet som vill skapa segregerade samhället med parallella lagsystem där svenska lagar gäller för etniska svenskar i vissa bostadsområden och sharia gäller för muslimer – i syfte att isolera dessa. Vilket bland annat kommer att resultera i allt mer ökande skillnader vad gäller arbetslöshet, inkomst och förmögenhet, utbildningsnivå. Till muslimernas nackdel.

Även om SD vill framställa sig som islamisternas största motståndare så bidrar SD tvärtom ofta till att stärka islamisternas ställning. När representanter för SD går ut i media och kallar islam för en ”avskyvärd religion”, som partisekreteraren Richard Jomshof gjorde den 9 mars, spelar detta rakt i händerna på islamisterna. Det bekräftar islamisternas mytbildning om att Sverige, och hela västvärlden, vill trycka ned och förnedra alla muslimer. Och då spelar det ingen roll att Jomshof med flera gör en eller annan halvhjärtad reträtt. Skadan är redan skedd.

Om detta skriver vi mer i veckans inläsningsmaterial. Det läggs ut på VK-bloggen kl 21.30 idag måndag.

2. En bra vecka för prenumerationsarbetet

Som alla förstår innebär coronapandemin att det är svårare för oss att värva nya prenumeranter till Nya Arbetartidningen. Förra veckan utgjorde dock något av ett trendbrott i coronatider. Genom ringande och utåtriktade aktiviteter lyckades vi värva många nya prenumeranter. Mer om detta på veckans möten.

3. Vi färdigställer nr 158 av Nya Arbetartidningen

Nästa nummer av Nya Arbetartidningen (NyA) kommer att publiceras på fredag. Vi ber alla som skrivit artiklar till detta nummer att inkomma med dessa senast på onsdag kväll kl 24.00. Annars blir Redaktionen ledsen. Och skriver elaka saker om senfärdiga skribenter … 😊

Lämna en kommentar