Internationellt

100 års kamp för kvinnors rättigheter i Polen

Under 1960-talet åkte många svenska kvinnor till Polen för att göra aborter. Idag protesterar tusentals polacker mot inskränkningar av aborträtten. Foto: Silar / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Milena Stanczak
Publicerad i
#158
Lästid 3 min

Med anledning av den strid om aborträtten som just nu pågår i Polen publicerar vi här en tidslinje över aborträttens historia i Polen.

1851 förbjöds abort.  Polen var delat mellan tre annekteringsstater och i varje del gällde den annekterande statens lagstiftning. I den delen som ockuperades av Ryssland var abort förbjudet och straffet för upptäckt abort var döden.

Under åren 1918-1939 var abort förbjuden och både kvinnan och läkaren som utförde aborten riskerade hårda straff vid upptäckt. Trots förbuden har forskning visat att det genomfördes 300 000 aborter, under för kvinnan farliga omständigheter, varje år mellan 1920-1930.

1929 – feministen Irena Krzywicka och författaren Tadeusz Boy-żeleński påbörjade en kampanj som skulle stärka kvinnors rättigheter och skrev serien ”Kvinnornas helvete”.

1932: Abort blir tillåtet när graviditeten är ett resultat av incest, våldtäkt, sex med flicka under 15 år eller av medicinska anledningar.

1939-1945: Under den tyska ockupationen får polska kvinnor rätt till abort ”vid önskemål”. Detta som en del i nazisternas politik att främja den ariska rasen. I Tyskland abort var förbjuden för ”rena tyskar”.

1945: Polen hamnar under Sovjetunionens kontroll. Abortlagstiftningen från 1932 återinförs.

1956:  Nu tillåts abort p.g.a. svåra levnadsvillkor. I praktiken innebar detta att det var upp till kvinnan att bestämma om hon ville göra abort eller inte. Det räckte med att ha ett intyg om svåra levnadsvillkor eller om låg inkomst. Samtidigt gällde stränga abortlagar i exempelvis Sverige. På 1960-talet åkte därför svenska kvinnor till Polen för att göra abort. Förespråkare för fri abort i Sverige inom Liberala ungdomsförbundet förmedlade kontakter till polska läkare. Läs mer om detta på RFSU:s hemsida: https://www.rfsu.se/vad-vi-gor/i-sverige/fragor-vi-jobbar-med/ratten-till-abort/abortrattens-historia/60-talet-riskera-fangelse-for-abort-i-polen/

1990: Hälsoministern driver igenom obligatorisk psykologkonsultation för kvinnor som vill göra abort och obligatorisk information om ”negativa” konsekvenser av abort. Dessutom införs en ”samvetsklausul” för läkare som innebär att de kan neka att genomföra eller bidra till en abort.

1992: Två miljoner namnunderskrifter samlades in för en folkomröstning med krav på fri abort i Polen. Regeringen ignorerade detta.

1993: Ny lag som gjorde att abort blev möjligt i endast tre situationer: våldtäkt (där abort var möjligt fram till graviditetsvecka 12), om kvinnans liv eller hälsa är i fara samt om fostret har svåra skador. 

2002: En lång rad framstående kvinnor skriver ett brev till Europaparlamentet med begäran om en demokratisk debatt angående polska kvinnors situation. Brevet kallades ”100-kvinnorsbrevet” och undertecknare var bl.a.  Wisława Szymborska (Nobelpriset i litteratur 1996), filmregissören Agnieszka Holland och författaren Olga Tokarczuk (Nobelpriset i litteratur 2018).

2016: Regeringen inleder arbetet med en ny lag som ska göra det ännu svårare att göra abort i Polen. Detta möter stora protester. 2016 anordnas demonstrationer som kom att kallas ”Svart Måndag”. I mars 2018 genomförs ytterligare protester undernamnet ”Svart Fredag”. Regeringen backar till sist från sitt lagförslag. 

Oktober 2020: Författningsdomstolen beslutar att abort vid svåra, obotliga fosterskador skall förbjudas. Man menar att dessa aborter strider mot den polska konstitutionen. Detta innebär att 98 procent av alla legala aborter i Polen blir förbjudna. Beslutet leder till de största demonstrationerna i Polen sedan 1980-talet (då Polen frigjorde sig från sovjetisk överhöghet). Den 22 oktober inleds ”kvinnornas protest”. Ca 430 000 människor demonstrerar i 410 städer i Polen och i över 100 städer i hela världen (i 38 länder). Deltagare var kvinnor i olika ålder, men också många män. En av mest rörande bilderna från protesterna var en man med ett litet barn i armarna, som hade skrivit en skylt med texten: “Du ska aldrig gå ensam”. Polska kvinnor fick även stöd från kännda personer runt hela världen, bl.a. Miley Cyrus, Zara Larsson, Isabella Rossellini och Milla Jovovich.

Januari 2021: Författningsdomstolens beslut ratificeras. Detta utlöser nya protester. Den senaste större protesten ägde rum på Internationella Kvinnodagen 8 mars då kvinnorna åter gick ut på gatorna i flera städer i Polen. Parollen var “Rättigheter istället för blommor!”

Lämna en kommentar