Inrikes | Internationellt

Malcolm X bekämpade segregering och underordning

Jan Hägglund
Publicerad i
#158
Lästid 5 min

Den segregering som Muslimska brödraskapet strävar efter för muslimerna i Sverige innebär större arbetslöshet, sämre utbildning, sämre jobb med lägre löner, lägre boendestandard och sämre hälsa inklusive kvaliteten på tänderna. Detta är erfarenheterna från USA.

Malcolm X är en av de mest kända muslimska ledarna genom tiderna. Under större delen av sin politiskt aktiva tid var han medlem av ”Black Muslims” – en då rasistisk och sekterisk organisation som Malcolm X sedan lämnade.

Malcolm X var under en period starkt emot integration mellan svarta och vita. Han trodde då på segregering mellan svarta och vita. Därför var Malcolm X, under en period, bland annat en uttalad motståndare till giftermål mellan svarta och vita. Under en period gick Malcolm X så långt i sin tro på segregeringens ”välsignelse” att han diskuterade möjligheten av en sorts uppgörelse med den rasistiska (och delvis nazistiska) organisationen Ku Klux Klan!

Både Malcolm X och andra inom Black Muslims trodde alltså på segregering. Och segregering mellan svarta och vita var det rasistiska USA:s grundpelare. Det fanns separata toaletter, restauranger, vattenfontäner att dricka ur, o s v. Och ve den svarte man eller svarta kvinna som överträdde dessa segregeringens synliga och osynliga linjer – skrivna med svarta människors blod.

Men eftersom både Malcolm X och andra inom Black Muslims, och de vita rasisterna (och nazisterna) inom Ku Klux Klan, var anhängare av segregering var kanske en överenskommelse möjlig. Så gick bland annat tankarna hos Malcolm X. Men han skulle snart bli varse sitt ödesdigra misstag.

Malcolm X tänkte sig nämligen segregeringen som ett sätt för de svarta att bli fria från de rasistiska vita makthavarnas förtryck. Han såg segregering som ett sätt för de svarta att bli jämlika med de vita. Men för rasisterna bland de vita makthavarna, och speciellt för Ku Klux Klan, var segregering den kanske viktigaste grundbulten för att hålla kvar de svarta i förtryck. För de vita rasisterna var segregering grundbulten för att förhindra jämlikhet mellan svarta och vita.

Så länge svarta ledare stötte bort de vita som var emot rasism, vilket Malcolm X gjorde genom att kritisera äktenskap mellan svarta och vita, isolerades de svarta i sin kamp. Malcolm X har gått till historien som den radikale svarte ledaren. Och Martin Luther King som den fredlige svarte ledaren. Men vilken av dessa två ledare var de vita rasisterna mest rädda för? Det var Martin Luther King. Detta berodde på att Martin Luther King arbetade för att förena svarta motståndare mot rasismen med vita anti-rasister. Hans anhängare räknades i miljoner. Många fler än anhängarna till Malcolm X. Men Malcolm X, som såg korruptionen inom det ”omvänt” rasistiska och sekteristiska Black Muslims, kom att lämna denna rörelse. Och han tog sedan steg mot ett samarbete med Martin Luther King.

Dessa två stora ledare för USA:s svarta kom, båda två, att stå för en gemensam kamp, svarta och vita tillsammans, mot den rasistiska segregeringen i USA. Tanken var, naturligtvis, att resultatet skulle bli integrering för jämlikhet mellan ”raserna” som man säger i USA. Men inte nog med det. Dessa båda svarta ledare rörde sig dessutom i anti-kapitalistisk riktning, mot klasskamp och mot demokratisk socialism. Martin Luther King vände sig nämligen även till fackföreningarna. Detta blev för mycket för de vita rasistiska makthavarna. Både de svarta och de vita. Black Muslims ledare har alltid misstänkts ligga bakom mordet på Malcolm X 1965. Och vita rasister har alltid misstänkts ligga bakom mordet på Martin Luther King 1968. Parallellerna mellan dåtid och nutid är tydliga – för oss i Arbetarpartiet.

Brödraskapets segregering leder till fattigdom

Idag hotas trygghetssystemen i Sverige. Arbetarpartiet, och andra icke-sekterister, inser att angreppen på sjukvården, äldreomsorgen och anställningstryggheten måste försvaras både av etniska svenskar och invandrare. Tillsammans. Till invandrarna hör alla de med muslimsk tro. Försvaret av välfärdssystemen – jobben inom sjukvården, äldreomsorgen samt anställningstryggheten – skulle bli mycket starkare ifall muslimer och etniska svenskar kämpade sida vid sida.

Muslimska brödraskapets sekteristiska strävan efter att isolera muslimerna i enklaver med shariastyre innebär inte endast ett förtryck av andra muslimer. Brödraskapets strävanden efter segregering för muslimerna kommer också, om den lyckas, att försvaga försvaret av välfärdssamhället. Där finns ytterligare en parallell mellan rasisterna i 1960-talets USA och Brödraskapet i dagens Sverige.

Låt oss därför upprepa: Den segregering som Muslimska brödraskapet strävar efter för muslimerna i Sverige innebär större arbetslöshet, sämre utbildning, sämre jobb med lägre löner, lägre boendestandard och sämre hälsa inklusive kvaliteten på tänderna.

Samarbete 1 Maj och 14 september

Vi ser den icke-sekteristiska väg som både Malcolm X och Martin Luther King valde som vägen framåt. Etniska svenskar och alla invandrare, däribland alla med muslimsk tro, måste försvara trygghetssystemen tillsammans. Men detta innebär en integrering som både Muslimska brödraskapet och det borgerligt nationalistiska och främlingsfientliga Sd kommer att motsätta sig. Återigen: Brödraskapet och Sd liknar varandra både i sin sekterism och i sin borgerliga samhällssyn. Varken Brödraskapet eller Sd vill nämligen att etniska svenskar eller invandrare ska kämpa för ett bättre samhälle. Brödraskapet vill isolera muslimerna från de etniska svenskarna. Och Sd vill isolera de etniska svenskarna från muslimerna. Varken Brödraskapet eller Sd vill slå vakt om välfärden.

Vi i Arbetarpartiet vill samarbeta med invandrarna, däribland med muslimerna, och Första Maj vore en bra dag för att ta ett steg framåt på denna väg. Kanske stoppas vi av coronaviruset i år. Men det kommer fler 1 Maj. Och redan den 14 september i år ska vi överlämna en namninsamling till statsminister Stefan Löfven – till försvar av sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Invandrare, däribland representanter för Sveriges muslimer, välkomnas varmt att delta i detta överlämnande.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar