Partinytt

Partinytt vecka 14

Veckans partimöte i Umeå – och övrig verksamhet i Sverige under v 14

Huvuduppgiften är att färdigställa nr 159 av Nya Arbetartidningen. Det händer ständigt oändligt mycket som vi vill spegla i vår tidning. Varje nummer av NyA innehåller artiklar från folk runt om i landet.
Veckans möte i Umeå är ett arbetsmöte. Vissa av oss kommer att skriva artiklar. Andra kommer att ringa.

Vi kommer bland annat att påbörja mobiliseringen av deltagandet på 1 Maj – som i år ligger på en lördag. Vi kommer att ha två inslag på lördag 1 Maj.
Först en mindre (coronasäkrad) manifestation på Rådhustorget kl 13.00 – där temat blir uppvaktningen av Stefan Löfven vid riksdagens öppnande den 14 september. Detta som ett led i försvaret av sjukvård, äldreomsorg och anställningstrygghet. Vi planerar några korta appeller. Sedan ett webbsänt anförande kl 15.00. Arbetarpartiets ordförande kommer att presentera vår ideologi och politik i övergripande frågor. Sök ledigt inför 1 Maj redan idag!

Veckans möten hölls på onsdag – torsdag den 7 – 8 april. Torgmöte på lördag!

Ett ytterligare inslag på veckans möten blir att alla ska lära sig att använda sig av facebook – eller andra sociala medier – för att sprida våra artiklar och värva prenumeranter.

Inläsningsmaterialet inför veckans möte är:
* Artikeln ”Omgruppering i det borgerliga lägret?” ur nummer 158 av NyA
* Ett inslag ur Sveriges Radio om Stefan Löfvens yttrande om VPK. Klicka här.

Under vecka 14 genomför vi också den utlovade påskinsamlingen

Coronapandemin minskar våra intäkter via tidningsförsäljning. Detta gör våra insamlingar desto viktigare. Vi vänder oss till medlemmar och sympatisörer över hela Sverige.
Bidrag kan skickas via Swish på 123 504 71 05 eller sättas in på Bankgiro 5238-6786.

Förslag till beslut på veckans möten i Umeå – i fyra delar

Beslutsförslaget utgör huvuddelen av veckans politiska rapport.

a) Arbetarpartiet håller en Tidningskonferens lördag den 5 juni – istället för den Partikongress som skulle ha hållits i år. Skälet är coronapandemin.
Eftersom Tidningskonferensen ersätter Partikongressen blir den väldigt viktig att delta i – eftersom den ersätter Partikongressen. Den blir också väldigt enkel att delta i. Dels eftersom den endast kommer att hållas under en dag (Partikongresser hölls under tre dagar), dels eftersom medlemmar som bor långt borta från Umeå inte behöver resa hit. De kan delta via länk. Men Tidningskonferensen ska tas på allvar – och medlemmar förutsätts ta ledigt genom att tala med chefer, arbetskamrater och familj,

b) Mobiliseringen inför Tidningskonferensen (som alltså ersätter Partikongressen) påbörjas omedelbart efter att beslut tagits och sker samtidigt som vi talar med medlemmar, och andra, om 1 Maj.

c) Det är viktigt att alla som gör stora uppoffringar och hjälper Arbetarpartiet att dela ut Umebladet får veta att vi ursprungligen hade planerat en utdelning denna vår. Annars finns risken att de tror att vi lagt ned Umebladet eller glömt dem. Men så är det alltså inte. Återigen tvingar coronapandemin oss att lägga om verksamheten.

d) Vi kommer att distribuera ett nytt Umeblad till alla utdelare lördagen den 18 september! Vi kommer att meddela detta till alla som brukar hjälpa oss redan under april och maj.


Vi har nu gjort 69 poddar – logga in och lyssna!

Du som inte har hunnit läsade två huvudartiklarna i nr 158 – de om Jomshof och Sd samt om Malcolm X kamp mot segregering – kan nu även lyssna på dessa medan du lagar mat eller tränar. Det handlar om poddarna nr 67 och 68.


Verksamhetsplan fram till 1 Maj – sök ledigt redan nu!

v. 15. Den andra delen av Arbetarpartiets historia
”En egen fast ideologisk identitet och erfarenheterna av arbetet på andra orter”.  Tio med- lemmar i Arbetarpartiet gjorde en närmast heroisk satsning på Malmö-Lund under en hel vecka sommaren 2015 – och många blev intresserade av partiet. Vi har även gjort satsningar i Ö-vik och Sundsvall. Vi lärde oss mycket: dels hur vi skulle presentera oss, dels hur svårt det var att utveckla arbetet på distans och värva nya medlemmar samt uppehålla intresset hos intresserade. Detta var innan vi formulerade uppgiften att skapa en riksspridd veckotidning.

Mötena hålls på onsdag-torsdag 14-15 april.
Det första temat i mötesserien om Arbetarpartiets historia hölls under vecka 13. Det handlade om varför vi tvingades ”bilda eget”.

Sök ledigt inför lördag 1 Maj – och Tidningskonferensen 5 juni!


v.16
Vi intensifierar arbetet inför 1 Maj – som alltså infaller på en lördag.
Mötet är tänkt att användas till att mobilisera medlemmar, prenumeranter och andra sympatisörer – runt om i Sverige.
Vi passar på att lägga ut artiklar på olika skribenter, ber andra skriva arbetsplatsrapporter och fortsätter att mobilisera lyssnare inför partiets webb-sändning på lördag 1 Maj via – Facebook och andra sociala media. Anförandet kommer att handla vår ideologi och viktigaste frågor samt om våra planer på att även satsa på riksdagsvalet 2026.

Sök ledigt inför lördag 1 Maj – och Tidningskonferensen 5 juni!


v.17
Del tre om Arbetarpartiets historia samt 1 Maj på lördag – sök ledigt.
Då kommer vi att göra ett hopp framåt och titta på det hot som coronapandemin innebär för våra planer på att nå prenumerantmålet till årsskiftet 2021/2022.
Vi behandlar den för partiet livsviktiga frågeställningen: – Har vi någon plan B i vår kampanj för en rikstäckande veckotidning ifall coronapandemin bromsar värvningen av prenumeranter i för hög grad?

Möten onsdag-torsdag 28-29 april.

Glöm inte Tidningskonferensen den 5 juni.