Miljö och klimat

Svagare upptag av kol i naturen kan förvärra klimatförändringarna

Forskare varnar för att växtlighetens förmåga att "binda" koldioxid kan vara lägre än tidigare förmodat.
Staffan Marklund
Publicerad i
#160
Lästid 2 min

En ny studie beskriver en oroväckande utveckling när det gäller klimatförändringarna. Vetenskapliga fynd tyder på att tidigare modeller gällande den globala uppvärmningen kan ha varit alltför optimistiska. Växtrikets förmåga att absorbera växthusgaser kan nämligen komma att bli mindre omfattande än vad som tidigare antagits.

Växter agerar som naturlig kolsänka. Med detta menas att de absorberar mer koldioxid än de släpper ut. Ett annat uttryck som brukar användas är att växterna ”binder” koldioxid. Förra året rapporterade The Conversation om forskning som pekade på att den ökade mängden koldioxid i atmosfären hjälpte växter att gro – och därmed ökade växtlivet på planeten. Den ökade växtligheten antogs få en bromsande effekt på klimatförändringarna. Dessvärre kan den slutsatsen nu delvis behöva omvärderas.

Jürgen Schleucher, professor vid Umeå universitet, kommenterade till Forskning.se att ”växterna behöver koldioxid för sin fotosyntes, men högre halter av koldioxid i atmosfären leder inte nödvändigtvis till ökad tillväxt i vegetationen”. Han utvecklar ytterligare att ”vegetationens upptag har köpt oss tid i klimatarbetet. Men upptaget kommer sannolikt att minska i framtiden, bland annat eftersom temperaturhöjningen kommer att dämpa fotosyntesen. Då kommer det istället att krävas ännu större minskningar av utsläppen.”

Studien publicerades i den vetenskapliga tidsskriften New Phytologist och bedöms ha varit bidragande till att EU beslutade om att höja sina klimatmål för år 2030. Klimatuppvärmningen följer för närvarande det mest negativa scenariot som FN:s klimatpanel IPCC beräknat. Om växternas upptag av koldioxid minskar framöver så kan även denna redan negativa utveckling komma att förvärras.

Detta understryker att situationen är minst sagt allvarlig. Samtidigt är den inte hopplös. Stora delar av högern har länge omfamnat en naiv tanke på att marknaden själv kommer att lösa utsläppsproblemen. Delar av vänstern har istället omfamnat en teknikfientlig attityd om att eliminera all tillväxt och backa den historiska klockan till underutvecklade tider.

NyA avvisar bägge dessa alternativ, men också pessimisternas uppfattning om att allt redan är för sent. Genom ambitiösa satsningar på minskning av utsläpp, kombinerat med utvecklingen av bättre tekniska lösningar i form av exempelvis artificiellt uppfångande av koldioxid – kan de värsta framtidsscenarierna fortfarande förhindras och framtida generationer ges ett värdigt liv.

Lämna en kommentar