Partinytt

Partinytt vecka 21

Veckans möte och arbete

a) Coronapandemin har slagit hårt mot vårt arbete för skapandet av en riksspridd veckotidning med hjälp av presstöd – vi presenterar en ”Plan B” för att undvika ekonomiska problem som underminerar våra framtidsplaner,
b) Vårt arbete med förberedelserna inför Tidningskonferensen fortsätter,
c) På lördag 12.45: Vi håller ett offentligt möte mot ”fri hyressättning” på Rådhustorget.

1. Därför en veckotidning

I september 2019 beslutade vi att försöka göra Nya Arbetartidningen till en riksspridd veckotidning på nätet – med en pappersupplaga till försäljning. Satsningen innebär en förflyttning av partiets tyngdpunkt. Vi försöker flytta tyngdpunkten från kommunfullmäktige i Umeå till en veckotidning som sprider vår grundläggande ideologi och våra politiska krav över hela Sverige.

Ska vi bli en kraft på riksplanet – och kunna sikta på riksdagsvalet 2026 – måste vi kunna göra vår röst hörd från Kiruna i norr till Malmö i söder. Detta steg kan endast lyckas genom att vi skapar en riksspridd nättidning – som kommer ut varje vecka.

Den politiska utvecklingen i Sverige skriker efter ett demokratiskt, sekulärt, socialistiskt alternativ. Efter Januariavtalet 2019 har inte bara Socialdemokraterna lagt sig platt för Centerns Annie Lööf, som bl.a. strävar efter att kraftigt försämra anställningstryggheten samt införa marknadshyror. Även Vänsterpartiet har, trots partiets upprepade hot att fälla regeringen (S+Mp) genom en misstroendeomröstning i riksdagen, i praktiken lagt sig platt för Centern.

Först retirerade förre partiledaren för V, Jonas Sjöstedt, och sade att de inte skulle fälla regeringen ifall LO gick med på Centerns krav på försämrad anställningstrygghet! Idag handlar det om ett förslag på fri hyressättning på nyproduktion av hyresrätter. Det är Centern som driver också detta krav. Återigen hotar Vänsterpartiet, via sin nya ledare Nooshi Dadgostar, att fälla regeringen genom en misstroendeomröstning i riksdagen – riktad mot Socialdemokraterna. MEN. Samtidigt som V för fram detta hot mot regeringen (S+Mp) gör Nooshi Dadgostar ett utspel om att Vänsterpartiet vill sitta i regering bl.a. tillsammans med … Centern och Annie Lööf. Var finns logiken?

Och bara för att göra den politiska situationen i Sverige ännu mer förvirrad, och splittrad, har Muslimska brödraskapet tagit initiativet till att bilda ett eget islamistiskt parti – ”Nyans”. Partiet siktar inte endast på att ta sig in i kommuner och regioner utan även i den svenska riksdagen. ”Brödraskapet” gör i Sverige som de har gjort i exempelvis Egypten och Turkiet – de ställer upp i riksdagsvalet i syfte att bli ”tungan på vågen” och kunna ställa krav på att islamisera Sverige.

Lägg till en ökad långtidsarbetslöshet, växande klyftor mellan de som tjänar mest och de som tjänar minst och en allt större del av befolkningen som lever i utanförskapsområden och vi ser ett Sverige som skriker efter ett demokratiskt, sekulärt, socialistiskt alternativ.

Umeå kommunfullmäktige – en nionde gång
Vår satsning på en rikstäckande veckotidning innebär inte, på något sätt, att vi ”ger upp” kommunfullmäktige i Umeå. Nej. Vi kommer att kämpa minst lika hårt som i alla tidigare kommunalval (från 1991 och framåt) för att komma in i fullmäktige för nionde (9) gången. Det behövs ett parti som prioriterar de lagstadgade basverksamheterna och skär ned på allt annat – oavsett om det handlar om skrytprojekt inom kultur och idrott, politikers inkomster, onödiga utlandsresor för Umeå kommun (och dessa har varit många före pandemin), o s v, o s v.

Pandemin och behovet av en Plan B
Pandemin har, som antytts, slagit hårt mot vårt arbete med att värva prenumeranter. Målet var att få presstöd genom att nå upp till ett visst antal prenumeranter redan vid utgången av detta år. Men pandemins härjningar gör att vi inte kommer att lyckas nå det antal prenumeranter som skulle ha gett oss presstöd – redan till det kommande årsskiftet!

Vi behöver öka antalet som arbetar för tidningen. Detta kostar. Om vi inte antar en Plan B och fyller ut det inkomstbortfall som ett uppskjutet (inte bortfallet) presstöd innebär riskerar vi ekonomiska problem!

Veckans möte handlar alltså om hur vi ska undvika att pandemin saboterar våra planer – detta i ett läge då vår ideologi och politiska krav behövs som allra mest. Veckans medlemsmöten kommer att handla om hur vi – Arbetarpartiet och Nya Arbetartidningen – fortsätter att gå framåt trots att vi inte kommer att nå det antal prenumeranter som berättigar till presstöd redan vid utgången av detta år. Veckans möte handlar alltså om Arbetarpartiets framtid.

Alla regelbundna mötesdeltagare ombedes därför göra sitt absolut yttersta för att delta, dels på veckans möten, dels på Tidningskonferensen den 5 juni.

2. Tidningskonferensen lördag den 5 juni

Som regelbundna läsare av Partinytt säkert redan vet så har vi en tidningskonferens den 5 juni. På grund av pandemin blir detta årets enda större sammandrag av partiets medlemmar och sympatisörer. Tidningskonferensen, som är under en (1) dag, ersätter både partikongressens tre dagar och sommarlägrets två dagar. På Tidningskonferensen kommer vi att fortsätta den diskussion som vi påbörjar på veckans medlemsmöten. Om veckans möten kommer att fokusera på hur vi ska undvika ekonomiska problem, kommer Tidningskonferensen att fokusera på följande:
* hur vi ska bygga ut vår organisation för att kunna ge ut ett nummer varje vecka,
* hur vi ska producera tillräckligt med material i text och ljud,
* hur det går till att värva fler prenumeranter.

Tidningskonferensen kommer alltså, även den, att handla om vårt partis och tidningens framtid. Därför vill vi att så många medlemmar och sympatisörer som möjligt deltar på Tidningskonferensen. In real life. Eller via nätet.

Dagordning Tidningskonferens lördag den 5 juni
Vi kommer att koppla upp oss 09.30, starta 10.00 och avsluta cirka 18.45. Det blir tre politiska sjok:

A. 10.00 Det politiska läget i Sverige – med internationella utblickar – 2½ tim

Lunch 12.30

B. 13.30 Plan B, med insamling, inklusive planen på att bygga ut vår tidningsorganisation – 2½ tim,

Middag 16.00

C. 17.00 Arbetet under sommaren – 1½ tim

18.30 Avrundning – 15 min.

3. Vi behöver extrainsatser vid telefonerna

Tiden fram till Tidningskonferensen kommer att innebära ett behov av att ringa många telefonsamtal. Det handlar dels om att få fler deltagare till tidningskonferensen. Dels om att ”säkra” de som redan lovat delta. Till detta kommer att då vi ger ut ett nummer av tidningen går alltid ett antal gamla prenumerationer ut. Vi behöver ringa upp, och återvärva, dessa som prenumeranter. Du som kan göra en extrainsats inför Tidningskonferensen: en förmiddag, en eftermiddag eller en kväll – ring och berätta det för Davis på 073-702 25 08 eller Tomas på 073-540 02 63.

4. Nytt poddavsnitt om Israel-Palestinafrågan

Under helgen publicerade vi ett nytt poddavsnitt. Där redogör vi för de händelser som ledde fram till den senaste tidens sammandrabbningar, som är de värsta sedan 2014. Vi rekommenderar alla att lyssna på detta.

5. Nej till marknadshyror – Rådhustorget i Umeå på lördag kl 12:45

På lördag samlas vi på Rådhustorget för att hålla appeller mot tanken att införa ”fri hyressättning” i nyproduktion av hyresrätter – ett första steg mot marknadshyror. Vi ska bjuda in både Vänsterpartiet och Hyresgästföreningen i Umeå. Kommer de erbjuder vi dem både en del av vår talartid samt vår ljudanläggning. Däremot är vi inte säkra på att Vänsterpartiet, eller Hyresgästföreningen, i Umeå kommer.

Inför veckans möte:
Läs det senaste blogginlägget på vår VK-blogg. Sök på Google efter ”vk blogg jan hägglund”.

Lämna en kommentar