Lokalt och insändare

Sverige måste agera mot extremisterna – innan det är för sent

Vy över ingången till Rinkeby t-banestation
Mila ser inga problem i att människor behåller sin kultur, religion, uppfostran, etc. då de kommer till Sverige. Problemet uppstår när de sätter sina tänkesätt och kulturella uppfattningar över det svenska samhället och över svenska demokratiska principer. Foto: AleWi / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Veckans Nyheter
Publicerad i
#161
Lästid 5 min

Vi fortsätter vår artikelserie om den svenska migrationspolitiken. I detta nummer har vi intervjuat en kvinna som själv invandrat till Sverige. Mila från Balkan, som bor i Skåne, delger här sina tankar om den svenska flyktingpolitiken, integrationen och hotet från extremister.

Vad anser du om den svenska flyktingpolitiken: Tar Sverige emot för många invandrare i förhållande till andra länder som exempelvis Norge, Danmark och Finland? 
– Jag tycker att Sverige är ett demokratiskt land. I Sverige får alla människor uttrycka sina åsikter. Att alla människor har lika värde är något som hålls fram. Alla människors religion, sexuell läggning, m.m. respekteras. Det lyckades Sverige med en politik som är byggt på demokratiska principer.

– Jag tror att de svenska politikerna räknar med att tredje eller fjärde generationens invandrare ska bli helt svenska. Att alla invandrares barnbarn ska känna sig som svensk och ska bygga framtidens Sverige som ska bli ännu mer demokratiskt land.

– Jag tror också att det finns plats för mer människor i Sverige. Det finns områden i Sverige som inte alls är befolkade. I norra Sverige behövs arbetskraft för att bygga nya industrier. Det finns till exempel mer järnmalm i norr än här i söder.

– Men problemet i Sverige är att många invandrare som kommer till Sverige väljer att bo i Skåne. Kanske eftersom Skånes klimat är varmare än i norra Sverige. Kanske eftersom det redan finns många invandrare i Skåne.

– Jag läste ur artikel där forskare som heter Kristian Tronstad uttalar sig. Han sa att ”i Danmark bestämmer staten var flyktingarna ska bo de första tre åren, i Norge är det kommunerna som får sista ordet och i Sverige bestämmer flyktingarna själva var de vill bo”.

– De flesta invandrare som kommer till Sverige är från de muslimska länder eftersom det var krig i dessa länder. Jag tror att det är kopplat med olja som muslimska länder har och krig som är kring olja.

– Om man tittar bara konkret på Sverige måste politikerna fokusera på konsekvenser till att så många människor från arabisktalande länder bosätter sig i Sverige och som behåller helt och hållet sin kultur, religion och uppfostran som de bar med sig från hemlandet.

– Det kan bidra till ett stort problem i Sverige i framtiden, men särskilt för Skåne.

Anser du att det är farligt om grupper som Muslimska brödraskapet får för mycket inflytande – både över andra muslimer och i hela det svenska samhället?
– Det är inte problem i att människor behåller sin kultur, religion, uppfostran, etc. Men problemet uppstår när de sätter deras tänkesätt och deras kulturella uppfattningar över det svenska samhället och över svenska demokratiska principer.

– Om det finns grupper som vill att sharia ska sättas över den svenska grundlagen, betyder det fara för Sverige som land. Jag tror att det kan leda till att svenskar i några delar i Sverige i framtiden kan behöva anpassa till extremistiska åsikter – om islamisterna börjar bli majoritet i sådana delar av Sverige. Särskilt i Skåne!

– Extremistiska organisationer är fara eftersom de har sina mekanismer för hur de ska påverka andra muslimer att vända sig till dem. De vet hur de ska få muslimer att vända sig mot de svenska lagar och demokratiska principer.

– De vet även hur de ska inkludera muslimer i våld mot andra folk.

– Sverige bör inte ha extremister i sitt land. De kan förstöra den lugn och ro och den fred som Sverige hade i så många år.

– Det kan börja med små våld och indirekta hot, att sprida rädsla mellan människor. Och det kan avsluta med strid och kris. Och på längre sikt även i tillstånd som liknar inbördeskrig.

– I en artikel om partiet Nyans, på www.svt.se, läste jag att Partiet Nyans vill bland annat att muslimer ska betraktas som en särskild minoritet, på samma sätt som exempelvis judar och samer. Initiativtagare är Mikail Yuksel, som tidigare tvingats bort från Centerpartiet på grund av sina kontakter med turkiska Grå vargarna. 

– Oavsett att tills nu det har i Sverige misslyckats försök att bilda parti för invandrare, är Mikail Yuksel väldigt bestämd i sina intentioner att partiet Nyans ska väljas in i olika kommunfullmäktige och bedriva sin politik.

– Allt detta är farligt när vi vet vem som står bakom honom och vart leder hans intentioner till.

Hur anser du att situationen är i dagens Malmö – mot bakgrund av att det finns många muslimer där och att Muslimska brödraskapet har en stark ställning?
– Det finns redan delar av Malmö som nästan är helt invandrarstadsdel. Där finns mer invandrare än infödda svenskar. Svenskfödda människor flyttar till mer ”svensk” del av stan, till delar där de kan höra svenskt språk istället för ”invandrarsvenska” och alla andra språk utom svenska.

– Är det inte signal till Sverige? Så börjar det. Med ett område. Fortsätter vidare med ett annat område, ett tredje, etc. Mer och mer invandrare som bor där, som bygger deras egna skolor, etc. Sedan flyttar svenskarna till en annan del av stad eller till en annan del av region, kanske flyttar helt ifrån Skåne. Först indirekt, sedan kanske direkt med hot eller våld påverkas svenskarna att flytta.

– Problemet med extremisterna kan bli att de kan använda våld. I framtiden, kanske de kan använda ännu mer våld så att svenskar börjar flytta helt och hållet från Skåne.

– Det fantastiska land som Sverige är behöver inte våld. Sverige öppnade händer till många människor som var i krig och hade full förståelse till dem.

– Det finns många fantastiska invandrare med olika religion, som respekterar svenska lagar, som lär sig språk och som kom in i arbetsmarknaden. De uppfostrar sina barn att behålla ursprunglig religion, kultur och politik, men att också respektera Sveriges kultur, språk, politik och demokrati.

– Ska den mörka framtiden som jag beskriver undvikas måste svenska politiker samarbeta med de invandrarna som respekterar Sveriges lag och demokratiska principer.

Mila från Balkan, som bor i Skåne

I nästa nummer kommer Mila att delge sina tankar om partiet Nyans.

Lämna en kommentar