Partinytt

Partinytt vecka 23

1. Veckans mötestema – på torsdag för alla

Hur ska vi få bukt med den klan- och släktbaserade organiserade brottsligheten?

En färsk rapport från BRÅ jämför dödsskjutningar mellan Sverige och 22 andra europeiska länder. Sverige sticker ut – och detta på flera, negativa, sätt. Några exempel:
a) Det sker mer än dubbelt så många dödsskjutningar per miljon invånare i Sverige jämfört med snittet för alla undersökta länder i rapporten.
b) Ökningen av antalet skjutningar i Sverige är oemotsvarad. Inget annat av de 22 undersökta länderna uppvisar en ökning som är jämförbar med utvecklingen i Sverige.
c) I de flesta andra länder i studien minskar istället både det dödliga våldet som helhet, och det dödliga våldet med skjutvapen.

Enligt rapporten är det just den organiserade brottsligheten i Sverige som gör att landet sticker ut, i negativ bemärkelse, jämfört med övriga undersökta länder.

Under några få dagar i förra veckan skedde tre dödsskjutningar i Sverige: i Hjällbo (Göteborg), Husby och Hjulsta (Stockholm). Skjutningarna präglades av en sällsynt hänsynslöshet. Då det gäller dödsskjutningen i Hjällbo handlade det om en uppgörelse mellan två grenar av den ökända Ali Khan-klanen. Mordet skedde mitt på blanka dagen – i en situation då polisen redan hade en förstärkt närvaro i området! Även dödsskjutningen i Husby skedde på dagtid. Offret jagades genom Husby centrum och mot en lågstadieskola – allt medan skotten ven.

Skjutningarna har gett nytt liv åt debatten om hur den organiserade brottsligheten ska bekämpas. Moderaterna i Västsverige har gjort ett utspel om att sätta in militär mot gängen! Men själva idén att militären ska, och kan, bidra i kampen mot den organiserade brottsligheten bygger på att idéns förespråkare ser kampen mot organiserad brottslighet som en militär kraftmätning: vem har flest ”soldater” och kraftigast beväpning.

Från ”vänstern” hörs ofta krav på fler ungdomsgårdar. Men den tid då det räckte med att tala om ungdomsgårdar är förbi – om den någonsin funnits. De ungdomar, ibland barn på tolv år eller yngre, som används som knarkkurirer och vapengömmor har annat för sig än att gå på ungdomsgårdar. Detta innebär inte att ungdomsgårdar är fel. Men de utgör inte spjutspetsen i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Arbetarpartiet stödjer tanken på att öka resurserna till polisen. Men det huvudsakliga polisiära arbetet måste vara förebyggande. Detta betyder naturligtvis inte att det inte kan vara berättigat att öka straffen för vissa typer av brott. Men enbart ”hårdare tag” utgör ingen väg framåt. Arbetarpartiet har tidigare fört fram behovet av att, på bred front, återinföra systemet med fotpatrullerande kvarterspoliser som har egna lokala kontor. Dessa skulle kunna kombineras med ungdomsgårdar som ligger under socialtjänsten och där gårdspersonalen även dubblerar som ”fältare”.

Inläsningsmaterialet inför mötet utgörs av vårt blogginlägg från den 2 juni. Klicka här.

Arbetsmöten

Denna veckas möten blir ”halva” arbetsmöten. Detta innebär följande:
* Samling 17.45 eller 19.00 för tidningsförsäljning med munskydd, plasthandskar och säkerhetsavstånd. Vissa kommer att vara ute i bostadsområden – andra kommer att sitta på partilokalen och ringa prenumeranter.
* Samling 20.00 för det politiska temat som sätter igång kl 20.15 (Zoomare kopplar upp sig kl 20.10).

Så, slut upp nu på torsdag och gör en viktig insats i vårt fortsatta arbete med att göra Nya Arbetartidningen till en riksspridd veckotidning.

2. Två veckor präglade av prenumerantringande

Under de kommande två veckorna måste vi ringa uppåt 80 prenumeranter på Nya Arbetartidningen vars prenumeration nu löper ut. De allra flesta av dessa är personer som har fått en gratisprenumeration på NyA i julklapp. Vi måste nå så många som möjligt av dessa mellan den 7 juni och 19 juni. Sedan kommer midsommarveckan och med den semestrar, sol och sommarstugor. Därför är det viktigt att vi når så många av de 80 prenumeranterna som vi bara kan – fram till och med den 19 juni. Alla har möjlighet att göra extra ringarpass under tisdag till lördag denna vecka samt måndag till lördag nästa vecka. Det går att ringa både på kvällstid och på eftermiddagarna.

3. Rapport från en välbesökt och lyckad Tidningskonferens

Lördagens välbesökta Tidningskonferens utgjorde Arbetarpartiets enda större sammandrag under våren. Konferensen präglades av både optimism och framåtanda. Många deltagare kom med konkreta förslag på hur de själva skulle kunna bidra till att föra arbetet med att skapa en riksspridd veckotidning framåt. Diskussionerna handlade om de viktigaste delarna av vårt arbete med tidningen under tiden framöver. Några exempel:
– Vi behöver producera dubbelt så mycket text och bild fram till den sista december år 2023 och vi går över till utgivning varannan vecka fr.o.m. september i år,
– Under denna vecka och nästa vecka består uppgiften i att ringa upp nästan 80 prenumeranter i syfte att övertyga dessa att förnya sina prenumerationer,
– Planen för hur vi ska finansiera satsningen på en veckotidning,
– Behovet att  upprätthålla arbetet med tidningen under sommaren – både vad gäller produktion och försäljning av tidningen.

Till sist, ett stort tack till alla som deltog och bidrog till en lyckad Tidningskonferens!

Lämna en kommentar