Internationellt

Sjuksköterskor strejkar i Danmark

Foto: Knud Jensen
Knud Jensen
Publicerad i
#164
Lästid 3 min

De danska sjuksköterskorna har strejkat sedan den 19 juni i år. Detta sedan en överväldigande majoritet av sjuksköterskorna (67 procent) röstat nej till ett nytt kollektivavtal. Tre av fyra sjuksköterskor deltog i omröstningen.

I Danmark är det inte ovanligt att fackföreningarnas medlemmar får rösta om det nya kollektivavtalet ska antas eller inte. Ursprungligen skulle både sjuksköterskorna och 500 000 andra offentliganställda rösta om ett nytt kollektivavtal. De offentliganställda röstade ja till avtalet medan sjuksköterskorna röstade nej. Sjuksköterskornas fackliga ledning förhandlade därför vidare med arbetsgivaren och fick fram ett nytt avtal. Det var detta som 67 procent av sjuksköterskorna röstade nej till – och som utlöste strejken.

Missnöje med löneutvecklingen

Skälet till att sjuksköterskorna röstade nej beror på missnöje med de förhandlade löneökningarna. Övriga offentliganställda gick med på löneökningar på 1,7 procent per år under tre år. Sjuksköterskorna ansåg dock att detta var för lite.

Det är främst två faktorer som ligger bakom striden för högre löner. Det handlar dels om en strid för jämlika löner jämfört med mansdominerade offentliga yrken med liknande kvalifikationer, som exempelvis poliser eller lärare. Dessa orättvisor har funnits i många år. Den andra faktorn handlar om att sjuksköterskorna vill ha löner som är rimliga i förhållande till deras arbetsvillkor och arbetsbörda.

5 000 sjuksköterskor i strejk

Inledningsvis tog facket ut ungefär 5 000 sjuksköterskor, eller ca 10 procent av medlemmarna, i strejk. All akutsjukvård samt covidvård, cancervård, barnvård och psykiatri är undantagna från strejken.

Strejken har nu pågått i över en månad utan att arbetsgivaren har reagerat. Arbetsgivaren har avvisat alla nya förhandlingar. Strejken har även fått förhållandevis lite uppmärksamhet i media och representanter för de politiska partierna har undvikit att uttala sig. Strejken är extra problematisk för den socialdemokratiska regeringen, då Socialdemokraterna, inför valet 2019, lovade att de skulle förbättra arbetsvillkoren för just sjuksköterskor. Strejken ställer detta vallöfte på sin spets.

Utvidgning av strejken från 10 augusti

Facket har nu beslutat att ta ut ytterligare drygt 700 sjuksköterskor i strejk utöver de 5 000 som redan strejkar. Dessa väntas gå ut i strejk från och med den 10 augusti.

Ett av problemen för sjuksköterskorna är att de är ensamma i sin strid. Övriga offentliganställda röstade alltså för det kollektivavtal som sjuksköterskorna röstade nej till. Andra offentliganställda har därmed ingen laglig rätt att gå ut i sympatistrejk utan att riskera böter. Stödet från resten av fackföreningsrörelsen är också svalt.

Opinionsmätningar visar dock att nästan 60 procent av danskarna stöder sjuksköterskornas krav på högre löner. Det finns också ett brett stöd för strejken inom andra kvinnodominerade yrken, då även dessa har intresse av att minska löneklyftorna.

Politikerna måste öppna plånboken

Det som talar till sjuksköterskornas fördel är att det råder en brist på sjuksköterskor i Danmark. Dåliga arbetsvillkor och låga löner innebär att det är svårt att rekrytera unga människor till att bli sjuksköterskor. Ska denna utvecklig vändas måste arbetsgivarna – politikerna – öppna plånboken!

Översättning: Davis Kaza

Lämna en kommentar