Partinytt

Partinytt vecka 32

Islamister trycker på för att förbjuda hundbad i Umeå

Sedan en vecka tillbaka har Arbetarpartiet i Umeå tvingats ta en strid mot ett antal representanter för Ålidhems församling. Dessa representanter för en av flera församlingar inom Svenska kyrkan i Umeå försöker hindra hundägare från att bada sina hundar vid en badplats i Umeå. Badplatsen heter Kyrkstugan och är en plats där hundägare kunnat bada sina kopplade hundar under årtionden.

Bakgrunden till ”hundförbudet” är att representanter för Ålidhems församling har gett efter för påtryckningar från islamister. (Vi vill betona att det handlar om ”representanter” för Ålidhems församling. Skulden för det som har skett ska inte läggas på alla medlemmarna i Ålidhems församling. Och naturligtvis inte på hela Svenska kyrkan, till vilken Ålidhems församling hör.)

Islamisterna hör till Muslimska brödraskapet eller de wahhabitiska salafisterna och utgör en extrem minoritet bland Sveriges muslimer. Dessa utövar ofta ett hårt åsiktsförtryck riktat mot andra muslimer. Islamisterna utövar också ofta påtryckningar mot politiska partier, myndigheter och andra offentliga institutioner – som Svenska kyrkan.

Denna strid är alltså i grunden en strid om huruvida islamisternas extrema ideologi ska tillåtas köra över svenska lagar som allemansrätten och Umeå kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Hundägare har nämligen rätt att bada sina kopplade hundar enligt både allemansrätten (som nämns i en av Sveriges fyra grundlagar) och Umeå kommuns lokala ordningsföreskrifter! Genom att sätta upp skyltar om att hundbad är förbjudet har representanterna för Ålidhems församling:
a) Brutit mot 5 § i Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Denna lag kräver tillstånd för skyltar av den typ som satts upp vid Kyrkstugan.

b) Åsidosatt Allemansrätten som nämns i regeringsformen (2 kap. 15 §), som ger hundägare rätt att bada kopplade hundar.
c) Åsidosatt Allmänna Lokala ordningsföreskrifter Umeå kommun, som också ger hundägare rätt att bada kopplade hundar.

Vi har skrivit om denna strid i en serie på tre blogginlägg på vår VK-blogg. Vi ber alla medlemmar och sympatisörer att sätta sig in i denna principiellt viktiga strid genom att läsa blogginläggen. Klicka här för att komma till bloggen.

Veckans mötestema: Antisemitismen i Europa

En rad rapporter de senaste åren har visat på en oroväckande ökning av både antisemitiska attityder och hatbrott mot judar i en rad europeiska länder. Enligt organisationen Human Rights Watch kommer antisemitismen både från traditionella högerextrema miljöer och från ”pro-palestinska aktivister” samt ”muslimska ledare”. Dessutom har antisemitiska slagord förekommit i samband med demonstrationer mot coronarestriktioner.

I Sverige pekar de undersökningar som gjorts de senaste åren på två olika trender. Å ena sidan har de antisemitiska attityderna inom befolkningen som helhet minskat mellan åren 2005 och 2020. Å andra sidan har den judiska befolkningens upplevda utsatthet ökat. I en EU-finansierad undersökning från 2018 var Sverige ett av de länder där den upplevda antisemitismen bland den judiska befolkningen ökat mest.

EU-undersökningen visar dessutom att dagens ökande antisemitism kommer från nya källor. Den främsta källan till den ökande antisemitismen i Sverige kommer från ”extremistiska muslimer” och ”folk från vänstern” (inte enbart vänsterextremister). Först på tredje plats kommer ”folk från högern” (inte enbart högerextremister). En framgångsrik kamp mot den växande antisemitismen måste utgå ifrån dessa nya kunskaper. Detta innebär framförallt en strid mot de antisemitiska uppfattningar som sprids från islamister som Muslimska brödraskapet och de wahhabitiska salafisterna.

Inläsningsmaterial
– Artikeln ”Den växande antisemitismen måste bekämpas – oavsett varifrån den kommer”, publicerad i NyA nr 152.
– En artikel från Human Rights Watch – klicka här (på engelska).

Nästa vecka: Tidningsverkstad 19 augusti

På nästa veckans möte kommer vi att arbeta med att skriva artiklar till nästa nummer av Nya Arbetartidningen (nr 165), som publiceras den 27 augusti. Vi kommer även att värva prenumeranter.

Dessutom kommer vi att hålla en politisk rapport om striden kring ”hundbadsförbudet” som tillkommit vid en badplats i Umeå efter påtryckningar från islamister.

Lämna en kommentar