Partinytt

Partinytt vecka 35

Denna veckas möten

Den här hösten innebär upptakten på två stora projekt för Arbetarpartiet. Vår främsta prioritet är arbetet med att göra Nya Arbetartidningen till en riksspridd veckotidning. Samtidigt är det naturligtvis vår målsättning att återväljas till Umeå kommunfullmäktige i lokalvalet den 11 september nästa år. En upptakt inför två stora projekt, som är avgörande för Arbetarpartiets framtid, handlar inte om ett medlemsmöte eller om ett anförande på torget. Det handlar om en process av möten och olika aktiviteter, där utdelningen av Umebladet lördag den 25 september ingår.

Tema
* Denna vecka återgår vi till att ha möten på både onsdag och torsdag kväll. Huvuddelen av veckans möte kommer att bestå av arbete med tidningen. Huvudsakligen kommer det att handla om att ringa. Det kommer att handla både om prenumeranter och utdelare av Umebladet (Nya Arbetartidningens Umeå-bilaga).

* Det politiska inslaget kommer att handla om läget i Sverige efter att Stefan Löfven har aviserat sin avgång. Detta har gjort en komplicerad situation ännu värre. Tidigare kunde regeringen falla under hösten i samband med budgetens antagande i december. Nu kan regeringen även falla då Riksdagen ska välja Magdalena Andersson till ny statsminister.

Viktiga datum under upptaktsperioden

Ons-tors 1-2 sept  Vi återgår till möten två gånger i veckan
Lördag 4 sept  Torgmöte på Rådhustorget i Umeå
Tisdag 14 septÖverlämning av namnunderskrifter i samband med Riksdagens öppnande.
På grund av Stefan Löfvens avgång måste vi vara beredda på att det kan bli ett annat datum och/eller någon annan som tar emot namnen.  
Lördag 25 sept  Utdelning av Umebladet till 20-25 000 hushåll

Nästa veckas möten kommer att innehålla en rapport från Partistyrelsen

På Partistyrelsen togs tre viktiga beslut som kommer att påverka Arbetarpartiets framtid på både kort och lång sikt, både för medlemmar och sympatisörer.

Lämna en kommentar