Partinytt

Partinytt vecka 38

* Nu på lördag den 25 september börjar vi dela ut valrörelsens första Umeblad. För de flesta kommer veckans två möten att gå ut på att förbereda denna utdelning. För andra blir det till att skriva artiklar. Som vi har skrivit i tidigare medlemsutskick och Partinytt kommer vi att göra om vår valapparat. Mer om detta på veckans arbetsmöten.

* Den politiska rapporten blir mellan kl 20.40 – 21.30 och kommer att handla om de kriminella gängen och klanerna. Se inläsningsmaterial i slutet av detta Partinytt.

* När det gäller innehållet i Umebladet kommer vi bland annat att ta upp följande frågor:
– Den enskilt viktigaste fråga vi drev under valrörelsen 2018, och som vi har fortsatt att driva under hela mandatperioden, handlar om utvecklingen för Umeå kommuns ekonomi – fram till år 2030. Det går inte att hanka sig fram med budgetar som bara ser framåt ett år i taget. Vi ansåg och anser fortfarande att det krävs medvetna prioriteringar för att klara ekonomin på tio års sikt. Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna. Detta beror på befolkningsstrukturens utveckling. Andelen barn, elever och äldre blir större i förhållande till de yrkesverksamma. Detta har lett till ett ökat skuldberg.

Vi myntade begreppet ”skrytprojekt” när det gäller det föregående årtiondets utsvävningar. Lösningen är att Umeå kommun måste prioritera de lagstadgade basverksamheterna inom främst äldreomsorg, skola och underhåll. I varje budgetförslag som vi lagt har vi understrukit behoven att minska antalet förvaltningar och införa ett processorienterat arbetssätt för att få ut mer verksamhet för varje satsad krona.

– Vi kommer även att ta upp frågor som förtrycket av kvinnor och barn i hederns namn samt den nya gängbrottsligheten: vi vill ha kvarterspoliser och fotpatrullerande poliser – inte en militarisering.

– Vi ska också ha en annons om Kristallnatten den 9 november. Sedan 2015 har vi tagit initiativ till stora samlingar av umebor på Kristallnatten. Coronarestriktionerna gjorde att detta ifjol skedde via nätet. Detta ger inte samma känsla av samhörighet. Men det är bättre än inget.

– Redan innan vi bildade Arbetarpartiet i mars 2010 har vi velat förena behovet av industriell utveckling och ökad hänsyn till miljö och klimat. I vårt första tidningsnummer kallade vi oss för det ”röda partiet för de gröna industrijobben”. Till vår stora tillfredsställelse ser vi nu en återindustrialisering av Norrland just i form av grön industriell produktion. Vi tänker bland annat på satsningarna på fossilfritt stål i Norrbotten, som görs bland annat av LKAB, samt på batterifabriken i Skellefteå.

– Tyvärr var inte Umeå med på tåget när det gäller Northvolts etablering av nämnda batterifabrik. Hade vi styrt kommunen hade Northvolts batterifabrik kanske hamnat i Umeå. Här finns forskningen och kommunen äger 25 procent av Stornorrfors. Med sådana förutsättningar är det svårt att misslyckas – om viljan finns. Det är glädjande att kommunledningen numera verkar ha antagit vår syn. Vi hoppas bara att det inte är för sent. Northvolt ska bygga en andra batterifabrik tillsammans med Volvo Cars. Den ser ut att hamna i området runt Sundsvall.

* Vi kommer att sträva efter följande tonfall i Umebladet:

Arbetarpartiet har modet att prioritera:
de lagstadgade basverksamheterna i kommuner och regioner
krav av typen ”allt åt alla” anser vi saknar verklighetsförankring
rekordstora investeringar i forskning & utveckling av grön industriell produktion – vi har bara årtionden på oss att vända trenden för arbetslöshet, integration och klimat
den nödvändiga omställningen måste finansieras ärligt genom ökat sparande på konsumtionens bekostnad – uppgiften att säkra framtiden är enorm och kräver mod att prioritera.

Vi i Arbetarpartiet har modet – vi tror att detta även gäller för dig.

* Inläsningsmaterial inför den politiska rapporten:
De två artiklar som har med kriminella nätverk och hederskultur att göra i senaste numret av NyA (nummer 166). Den första artikeln handlar om hur de kriminella nätverken och klanerna tränger in i Göteborgs kommun. Den andra artikeln handlar vårt Åtgärdsprogram mot denna utveckling.

Glöm inte att logga in.

Lämna en kommentar