Partinytt

Partinytt vecka 41

Denna vecka är extra viktig. Detta på två sätt.

För det första handlar det om mötestemat: Vi ska diskutera Lars Vilks liv efter det att han hade publicerat bilden av profeten Muhammed som rondellhund 2007. Vilks liv, under de 14 år som följde, avslöjar de brister som präglar det officiella Sveriges oförmåga att hantera de våldsbenägna islamistiska shariaanhängarna.

För det andra kommer detta att bli en för Arbetarpartiet väldigt nödvändig ekonomivecka. Det har nu gått hela sju veckor sedan vi hade vår förra insamling. Förutom de vanliga utgifterna har vi bekostat trycket av Umebladet som vi delade ut till 20 000 hushåll i Umeå med omnejd. Så en ordentlig insamling är på sin plats. Men det räcker inte. Vi kommer också att genomföra en ekonomilördag. En ekonomilördag betyder att vi, förutom vanliga aktiviteter som torgmöte och tidningsförsäljning, även kommer att be umeborna att stödja vår kampanj för renare luft i centrala Umeå.

Kampanj för renare luft i centrala Umeå

Sedan slutet av 1990-talet har diskussionen pågått om den farliga luften i Umeås centrala delar. Utsläppen av koldioxid bidrar till den globala uppvärmningen. De alltför höga utsläppen av kvävedioxid i Umeå skadar befolkningen på följande sätt: lungcancer, hjärt- och kärlsjukdomar, astma och allergier samt demenssjukdomar som Alzheimer. Sedan 2006 har det som idag kallas för Arbetarpartiet i stort sett drivit dessa frågor själva. Det är för detta 15-åriga arbete som vi kommer att be om ekonomiskt stöd i samband med att vi samlar in namn med krav som att kommunen ska hålla sig till lagen (!) nu på lördag.

Vi vill att så många som möjligt deltar på lördag. Vi vill även att du som inte brukar delta på lördagar sätter dig över det som tar emot och deltar. Vi behöver alltså en större uppslutning än vanligt för att ta ekonomilördagen i hamn.

Förberedelser inför mötet

Logga in och läs artikeln ”Lars Vilks är död – hans liv utgör beviset för att de våldsbejakande islamisterna lyckades åsidosätta yttrandefriheten i Sverige” – som redan ligger ute som en del av nummer 167 av Nya Arbetartidningen.

Diskussionsfrågor

1. Varför ställde en hel värld upp för satirtidningen Charlie Hebdo men nästan ingen för Lars Vilks (i hans fall var det nästan tvärt om)?

2. Varför är det så svårt att begripa en ”dubbelhållning”: att exempelvis ett parti å ena sidan kan försvara Lars Vilks rätt att häda genom att avbilda profeten Muhammed som en rondellhund, å andra sidan själv vara främmande både för att bränna biblar och rita rondellhundar?

3. Varför har de svenska partierna, myndigheterna och media haft så svårt att förstå följande: de flesta muslimer kan idag inte öppet ta avstånd ifrån sharialagarna utan att samtidigt ta avstånd ifrån islam – och sharia innebär tron på en gudomlig rättsskipning som står över de lagar som är stiftade av människan (exempelvis de svenska grundlagarna). Detta lägger i sin tur grunden för ett muslimskt parallellsamhälle.

Planering fram till jul

Det är vår ambition att lägga fram en planering fram till jul i samband med veckans möten.

Lämna en kommentar