Partinytt

Partinytt vecka 42

* Denna veckas möten är arbetsmöten med en politisk rapport om valet i Tyskland

Vissa av oss kommer att delta på mötet fysiskt. Det är roligast. Och mest givande. Andra kommer att delta via Zoom. Ytterligare andra kommer att läsa detta ”Partinytt” för att hålla koll på vad som händer inom Arbetarpartiet. Till er har vi en särskild hälsning.

Till dig som inte kontaktat oss ännu.
Är du intresserad av Arbetarpartiet och våra idéer – tveka inte att kontakta oss. Vi behöver dig för att skapa en ny politisk strömning i Sverige, Norden och Europa – till att börja med. Återigen: tveka inte utan hör av dig. Det finns alltför många som beklagar sig över allt och alla – men som saknar modet att bidra till de nödvändiga förändringarna. Vi hoppas att du tillhör de som har modet att bidra till de nödvändiga förändringarna.

* En bakgrund till veckans arbetsmöten

Fram till utgången av år 2021 är Arbetarpartiets huvudmålsättning att uppfylla de krav som gör oss berättigade till ”redaktionsstöd”. Redaktionsstöd är ett första steg på vägen till ”presstöd”. Vårt mål är att uppnå presstödet vid utgången av 2023. Detta är Arbetarpartiets arbetsplan. I arbetsplanen ingår även målet att bli återvalda till Umeå kommunfullmäktige och – om tillfälle yppar sig – ställa upp i kommunalval i andra kommuner.

Arbetarpartiet har tagit avgörande steg framåt vad gäller strävan efter riksspridning sedan förra valet. I april 2019 började vi göra poddradio – ett avsnitt varje lördag. I november 2019 gick vi över till en tolvsidig nättidning – samtidigt som vi behöll en åttasidig papperstidning. Vårt utåtriktade arbete bygger nämligen på produktion och försäljning av en papperstidning. Efter övergången till nättidningen producerar alltså mer text – samtidigt som vi dessutom spelar in poddradio. Nästa steg i utvecklingen av Nya Arbetartidningen blir att filma poddarna. Detta innebär att vi tar vårt första steg mot regelbunden webb-tv!

* Vi behöver ditt bidrag

Vi manar medlemmar och prenumeranter, samt andra intresserade, att hjälpa till med att utveckla Nya Arbetartidningen. Alla kan skriva artiklar, rapporter och insändare. När det gäller artiklar vill vi att du kontaktar oss i redaktionen. Som ansvariga för tidningens politiska linje är det vår uppgift att prioritera vilka artiklar som ska skrivas. Rapporter och insändare är det bara att skicka in.

* Du behöver tidningens innehåll

Vi manar också våra medlemmar och prenumeranter, samt andra intresserade, att tänka på nödvändigheten av att utveckla sig själva politiskt. I det senaste numret av NyA finns 16 olika inslag. Av dessa finns det tre inslag som har kunskapsmässigt prioritet. Kort sagt: vi som gör tidningen ser ogärna att du missar just dessa – om du inte hinner läsa allt i tidningen – vilket de flesta hinner. Vi har prioriterat just dessa inslag då vi anser att de har en särskild vikt. Dessa tre inslagen är:
a) vaccinerna mot coronaviruset och kroppens immunförsvar,
b) valet i Tyskland – som är Sveriges viktigaste handelspartner och Europas mest betydelsefulla stat,
c) Lars Vilks och försvaret av yttrandefriheten.   


Väl mött,
Arbetsutskottet / Redaktionen

Lämna en kommentar