Inrikes

Anders Tegnell tackade nej till avgörande munskyddsstudie

Anders Tegnell tackade i praktiken nej till en av pandemins viktigaste studier - om munskyddens förmåga att begränsa smittspridning. Foto: Frankie Foughantin (CC BY-SA 4.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#170
Lästid 3 min

Sverige gick miste om möjligheten att genomföra den viktigaste studie rörande munskydd som genomförts under pandemin. Studien visade att munskydd är ett billigt och effektivt sätt att rädda liv under pandemin, i synnerhet i fattiga länder. Det har nu visat sig att statsepidemiolog Anders Tegnell istället försökte beställa en egen studie – i syfte att visa att munskydden har begränsad effekt.

Avslöjandet gjordes av Benjamin Kalischer Wellander, krönikör vid tidningen Bulletin, som begärt ut Anders Tegnells mailkonversationer. I mailen går att utläsa att Tegnell, i maj 2020, fick en förfrågan av en professor vid det anrika Yale-universitetet i USA som ville göra en världsunik munskyddsstudie. Syftet med studien var att undersöka huruvida allmän användning av munskydd kunde minska smittspridningen i samhället.

Forskarens tanke var, något förenklat, att dela ut munskydd och på olika sätt uppmuntra användning av munskydd på ett antal orter i Sverige. Sedan skulle forskarteamet jämföra smittspridningen med orter där det inte förekom någon allmän användning av munskydd. Sverige skulle ha passat perfekt för en sådan studie då det var ett av mycket få länder i världen som inte rekommenderade användning av munskydd i maj 2020.

Men studien fick kalla handen av Tegnell. Med en enda mening hänvisade Tegnell forskaren till Socialstyrelsen: ”Ask the national board of Health dealing with supplies”. Från Socialstyrelsen fick forskaren det föraktfulla svaret att ”…donationer hanteras av Röda Korset”!

Foto: Benjamin Kalischer Wellander

Viktigaste studien vid sidan om vaccinforskningen

Studien genomfördes sedermera i Bangladesh och har publicerats i den ansedda vetenskapliga tidskriften Science. Inom forskarvärlden anses studien utgöra den viktigaste forskningen under pandemin vid sidan om vaccinforskningen. Studien lyckades öka andelen som bar munskydd i utvalda byar från 13 till 42 procent. Detta ledde bland annat till att antalet fall av Covid-19 bland personer över 60 år minskade med en tredjedel!

Att munskydden nu bevisats vara effektiva för att förhindra smittspridning anses vara särskilt viktigt för fattiga länder där tillgången till vaccin är låg. Ett allmänt användande av munskydd skulle kunna leda till att många liv räddas i fattiga länder, men även i rikare länder. Hur många liv som hade kunnat räddas om Tegnell tackat ja till att genomföra munskyddsstudien i Sverige redan i maj 2020 är det ingen som vet.

Folkhälsomyndigheten i Sverige ville göra egen studie

Den föraktfulla attityden hos Anders Tegnell och Socialstyrelsen innebar nämligen att Sverige inte bidrog till att ta fram den så viktiga studien om munskydd. Andra mailkonversationer som Benjamin Kalischer Wellander begärt ut avslöjar att Folkhälsomyndigheten faktiskt erbjöd att ”sponsra” en egen studie om munskydd i november 2020. Men syftet med denna studie skulle vara att visa att munskydden inte begränsar smittspridningen samt för att ”slippa tjatet”.

Foto: Benjamin Kalischer Wellander

Detta arroganta agerande från ansvariga personer inom Folkhälsomyndigheten måste läggas ovanpå den senfärdighet och rad av allvarliga misstag som präglat svenska politikers och myndigheters hantering av coronapandemin. Detta har lett till ett långt större antal avlidna i Sverige än i övriga nordiska länder. Och det måste leda till en bred diskussion om hur Sverige ska kunna stå bättre förberett inför kommande pandemier.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar