Inrikes

Borgerligheten vill knäcka det folkliga motståndet mot Natoanslutning – får hjälp av försvarsministern

Demonstration mot Värdlandsavtalet
Demonstration mot Nato och mot Värdlandsavtalet i Umeå 2015. Foto: Davis Kaza
Jan Hägglund
Publicerad i
#171
Lästid 5 min

Varför vill de borgerliga partierna att Sverige ska gå med i Nato? Just nu. Det finns ju inget som formellt hindrar Sveriges politiska elit från att agera som om Sverige faktiskt vore med i Nato. Detta garanteras av den nya säkerhetspolitiska doktrinen.

Svaret är att det finns ett annat hinder: Det folkliga motståndet. Skälet till de uteblivna debatterna kring de stora förändringar i säkerhets- och försvarspolitik som innebär att Sverige både övergivit alliansfriheten som grund, och neutralitet som mål i händelse av krig, är insikten om att dessa förändringar inte skulle vara populära. Om de skulle ha diskuteras öppet och brett. Därför de små, och tysta, stegens tyranni – under mer än två decennier.

Men nu håller tidigare generationer av både politiker och väljare på att försvinna. Inom alla partier. Till detta kommer den långvariga ”rysshetsen” i Sverige som nu kan utnyttja de reella spänningarna som finns mellan Ryssland och Ukraina. Plus USA-ledda Nato. Och media öser på. På fullaste allvar antyder tidningen Expressen att Ryssland skulle kunna tänkas invadera Gotland. Exemplen på fake news saknar motstycke. Många traditionella medier agerar skandalöst. Och avslöjar att de just utgör en del av borgerligheten.

I detta läge gör de borgerliga partierna bedömningen att det är dags att försöka bryta det folkliga motstånd som finns mot en svensk Nato-anslutning! Opinionen håller på att svänga åt deras håll i frågan om Nato-anslutning. Men vem vet för hur länge?

Generationerna måste mötas

Det finns en risk, sedd med borgerlighetens ögon, att en ny folkligt förankrad politiskt rörelse för alliansfrihet och neutralitet kan växa fram. En rörelse som åter vill lyfta fram Sveriges roll som medlare. Detta i det nya ”kalla krig” som blir allt tydligare och där bland annat Kina och Ryssland står på ena sidan och USA och EU på den andra. En sådan folkrörelse vore en mardröm för många inom etablissemanget. Den skulle kunna växa samman med den ökade medvetenheten om försämringarna av klimatet och dessutom bidra till en återfödelse av bredare socialistiska strömningar. Dessa samhällskritiska trender överlappar varandra och skulle kunna stärka varandra. En radikalisering som påminner om den som inleddes på 1960-talet skulle kunna bli resultatet.

En sådan utveckling utgör även ett konkret hot, i närtid, mot den vapenindustri som vill ha friare händer att exportera till vilket land de vill. Samt även ett hot mot de som håller emot i klimatfrågan.

Borgarna ser alltså att den nuvarande opinionen mot en svensk Nato-anslutning håller på att försvagas. Men kanske endast för en kort tid. Därför vill de snarast ta chansen att köra över, och förhoppningsvis knäcka, resterna av ett par äldre generationers samhällskritik. En kritik som fortfarande lever vidare genom motståndet mot en svensk Nato-anslutning. Och detta innan de äldre generationers samhällskritik möter, och smälter samman med, de yngre generationernas växande samhällskritik.

Samhället står och väger just nu.

En svensk Nato-anslutning skulle innebära en betydande seger för borgerligheten. På flera sätt. Den skulle kunna förhindra, eller försvaga, ett ”generationsmöte” av samhällskritiker. Det skulle kunna ge en energiinjektion till borgerligheten genom bredare kontakter med dess motsvarigheter i andra länder. Det skulle kunna ge ökat spelrum för vapenindustrin och de tyngre klimatskeptikerna.

Vi demokratiska socialister måste delta i motståndet mot en svensk Nato-anslutning. Vi vill inte att svenska soldater ska sändas ut i nya krig för USA:s räkning. Vi måste däremot arbeta för att de olika samhällskritiska trenderna och generationerna ska hinna mötas. Vi vill se en bred återfödelse av demokratisk socialism.

Putin hotar ryssar – inte Gotland

NyA anser alltså att Putin är en auktoritär ledare som inte tvekar att använda odemokratiska metoder. När det gäller Ukraina så måste dess framtid bestämmas av ukrainarna. Inte av Ryssland – eller av EU. Vi är definitivt inga vänner av Putin. Tvärtom. Med detta sagt: Ryssland kommer inte att angripa Sverige.

Påståenden om en rysk invasion av exempelvis Gotland är hysterisk propaganda från borgerligheten som vill ta tillfället i akt och ansluta Sverige till Nato. De vill knäcka det folkliga motståndet i denna fråga innan stödet för en svensk neutralitetspolitik återigen stärks och växer samman exempelvis med klimatrörelsen.

Hultqvist – aggressivare än Biden

Det har uppstått en mycket märklig situation i Sverige. Å ena sidan har vi överbefälhavare Micael Bydén. Denne säger att situationen i Europa är allvarlig p.g.a. spänningarna mellan främst Ryssland och Ukraina. Men när det gäller läget för Sverige ligger han inte vaken om nätterna och oroar sig (Aftonbladet 7/1). Även Försvarsmaktens kommunikationsdirektör Mats Ström är kritisk mot mediernas nyhetsbevakning när det gäller försvarets truppförstärkningar på Gotland. I SR-programmet Medierna säger han att rapporteringen haft ett ”krigsliknande tonläge” och antyder att medierna har tagit i för mycket (SR 22/1).

Å andra sidan har vi exempelvis tidningen Expressen och försvarsminister Peter Hultqvist (S) som gör allt för att öka oron i Sverige. Expressen låter en pensionerad militär beskriva ett fantasifullt scenario om hur Ryssland skulle kunna besätta Gotland med militär. Försvarsminister Hultqvist talar om att ett militär angrepp mot Sverige inte kan uteslutas (Svt 15/1).

Det är alltså representanterna för den svenska militärmakten som försöker att lugna ned stämningarna medan medierna och försvarsminister Hultqvist agerar alarmistiskt. En gång i tiden (i samband med ubåtsjakterna på 1980-talet) var det försvarsmakten, speciellt i form av marinen, som skrämde med ”ryssen” och media (åtminstone vissa) som ifrågasatte marinens uppgifter om ryska ubåtar. Idag är alltså situationen den omvända! I stor utsträckning. Att försvarsminister Peter Hultqvist håller högre tonläge mot Ryssland än militären understryker i hur hög grad Socialdemokraterna har anpassat sig till de borgerliga partierna och medierna.

Å tredje sidan betyder detta naturligtvis inte att militären skulle stå för en opartisk och balanserad ståndpunkt. Självklart finns både Nato-anhängare och rysshetsare inom militären. Ta bara det faktum att militären patrullerar på Visbys gator med pansarvagnar (!) och soldater beväpnade med automatvapen. Eller att en officer, som intervjuades i Sveriges Radio P1, inte tvekade att säga att han gärna sett soldater från USA patrullera tillsammans med de svenska soldaterna. På Gotland!

Den svenske försvarsministern uppträder mer högljutt mot Ryssland än USA:s president Joe Biden. Detsamma om man jämför Hultqvist med Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel eller Frankrikes nuvarande president Emmanuel Macron. Både ledarna för Frankrike och Tyskland har spelat och vill fortsätta att spela rollen som medlare mellan EU-länderna och Ryssland. Peter Hultqvists agerande hjälper borgerligheten att ansluta Sverige till Nato. Tyvärr.

Uppdaterad 2022-01-26

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.