Inrikes

Sanningen bakom tre fall av omhändertaganden som sprids i sociala medier

Plakat med pixlad bild och texten Ali Khan.
Svt har granskat tre av de fall som sprids i sociala medier. Foto: Faksimil TRT
Davis Kaza
Publicerad i
#172
Lästid 3 min

I hetskampanjen som påstår att socialtjänsten i Sverige kidnappar och hjärntvättar barn till muslimska föräldrar sprids ett antal fall där det påstås att barnen omhändertagits på felaktiga grunder. SVT Nyheter har granskat tre av de mest spridda fallen (10 feb). Enligt Svt:s granskning fanns det goda grunder för omhändertagandena av barnen i alla tre fallen.

I det första fallet handlar det om en pojke i Göteborg som omhändertagits. Pojken är en del av den ökända klanen Ali Khan. Båda hans föräldrar är kriminella och har nyligen vräkts från sin lägenhet på grund av sin kriminella verksamhet. Dessutom har flera av pojkens äldre syskon suttit i fängelse. Mot denna bakgrund har socialnämnden och även förvaltningsrätten i Göteborg ansett att pojkens uppväxtmiljö är skadlig.

Ett annat fall som sprids handlar om en familj från Syrien som bor i Norrbotten. Där har socialtjänsten omhändertagit alla fem barnen i familjen. Enligt de dokument och domar som SVT fått fram finns det flera vittnesmål om att barnen har utsatts för våld i hemmet. Ett av barnen har varit i stort behov av vård, men föräldrarna har tackat nej till att få hjälp. Efter att barnen placerats i familjehem har de berättat att de är rädda för sin familj och inte vill ha någon kontakt med dem.

Ett tredje fall som också fått bred spridning handlar om en familj där fyra barn under tio år har omhändertagits. Även i detta fall har SVT granskat domar och dokument. I dessa domar och dokument framkommer bland annat att flera andra unga familjemedlemmar tidigare anmält föräldrarna för misshandel samt att det förekommer missbruksproblem inom familjen.

Hatkampanjen kan utlösa våldsspiral

I vart och ett av de tre fall som SVT granskat fanns det goda grunder för att omhänderta barnen. I inget fall går det att säga att föräldrarnas etniska bakgrund eller religiösa tillhörighet har legat till grund för omhändertagandet. För de föräldrar som får sina barn omhändertagna är detta naturligtvis väldigt upprivande. Men barnens rättigheter är stora i svensk lagstiftning och rättspraxis – speciellt vid en internationell jämförelse. Och strävan måste vara att lagen ska vara densamma för alla i Sverige.

Men för de som ligger bakom denna, på lögner byggda, hetskampanj verkar sanningen om dessa tre fall, och andra, inte ha någon betydelse. Det framstår i stället som att de utnyttjar dessa tragiska människoöden för att angripa svensk lagstiftning, rättspraxis och socialtjänst. På ett hänsynslöst sätt. Det framstår också som om syftet bland annat är att bredda och fördjupa de redan existerande parallella samhällsstrukturerna i Sverige.

En grupp som engagerat sig i hetskampanjen är tre av de sex personer – imamer och andra – som utvisades ur Sverige 2019 (i hela tre instanser). De tre heter Abo Raad, Raad al-Duhan och Fekri Hamad. Det är ofattbart hur dessa tre – som utvisats ur Sverige på grund av att de ansetts utgöra en fara för rikets säkerhet – inte bara finns kvar i landet. De har även möjlighet att bidra till hetsen mot landets lagstiftning, rättpraxis, socialtjänst och socialarbetare! Detta kan inte försvaras.

Hetskampanjen riskerar att få en radikaliserande effekt på vissa med muslimsk tro. Och skulle bara ett enda våldsdåd begås mot någon socialarbetare av en islamist, och skulle detta sedan kontras med ett våldsdåd mot en muslim utfört av en högerextremist, så skulle ett lågintensivt inbördeskrig riskera att uppstå. Först lokalt. Men med stora möjligheter att sprida sig i en stegrande våldsspiral. Så spänt är läget på sina håll i dagens Sverige.

Tidigare ingripanden, eller brist på ingripanden, tyder inte på att riksdagspartierna är situationen vuxna.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar