Politiska rapporter

Längsta pappersstrejken i Finland någonsin

Pappersarbetare i Finland under strejken. Foto: Henri Koskela
Lars-Erik Utberg
Publicerad i
#173
Lästid 2 min

Just nu pågår vad som blivit den längsta strejken i de finländska pappersarbetarnas fackliga historia. Strejken började den 1 januari i år. I skrivande stund pågår strejken till 2 april, om inget avtal sluts före det.

Bakgrunden är att företaget UPM har vägrat teckna kollektivavtal. UPM vill tvinga igenom en ordning där olika arbetare har olika avtal beroende på vilken produkt som löntagaren producerar. Företaget vill dessutom ha igenom en arbetstidsförlängning med 100 timmar per år för de anställa.

Det är ca 3 000 anställda vid UPM:s pappersbruk som strejkar. Dessutom har det finska elektrikerförbundet, industrifacket, transportarbetarfacket och tjänstemannafacket Pro vidtagit sympatiåtgärder för att stötta pappersarbetarna. Svenska Yle har uppskattat kostnaderna för företaget till ungefär 2–3 miljoner euro per dag av strejk.

Aggressiv arbetsgivare

Skogsindustrin är en viktig del av den finska ekonomin. Den anställer 140 000 löntagare och står för en femtedel av landets export, vilket motsvarar 13 miljarder euro årligen. UPM är det största företaget inom massa- och pappersindustrin.

2016 meddelade den finska motsvarigheten till Svenskt Näringsliv att de inte längre tänkte driva några centrala förhandlingar om kollektivavtalen. 2020 meddelade branschorganisationerna för skogsindustrin och teknikföretagen att de inte heller tänkte föra några förhandlingar. Istället skulle enskilda företag själva förhandla fram lokala avtal med facket.

Andra stora pappersbolag, exempelvis Stora Enso, tecknade snabbt avtal som liknade tidigare avtal och avtal hos andra företag inom branschen. Men UPM valde istället konfrontation med facket. I början av februari, mitt under pågående strejk, meddelade UPM att de fortsättningsvis inte kommer att teckna kollektivavtal med tjänstemännen. Det ska enbart vara individuell lönesättning och arbetsvillkor som förhandlas fram vid utvecklingssamtalen.

Företaget har uppenbart attityden ”söndra och härska”. Lyckas UPM besegra arbetarna kan detta öppna för ännu fler försämringar. Därför: Allt stöd till de strejkande pappersarbetarna!

Lämna en kommentar