Partinytt

Partinytt vecka 12

Detta Partinytt innehåller fyra delar – alla lika viktiga.

1. Moderaterna har förvandlat valet till en folkomröstning för eller emot Nato

Vi Nato-motståndare måste samlas – och varna för en ny kapprustning

Den gångna veckan har förändrat förutsättningarna för den svenska inrikespolitiken. Skälet är att Ulf Kristersson, och Moderaterna, har fattat beslutet att gå till val på ett svenskt medlemskap i Nato. Moderatledaren säger att om det finns en majoritet i riksdagen för ett svenskt medlemskap för Nato, efter valet, kommer han som statsminister att inlämna en ansökan för att Sverige ska bli anslutas till Nato.

Idag råder ingen enighet om att Sverige ska bli en Nato-medlem. Men Moderaterna kastade snabbt ut den långvariga traditionen om att söka enighet i denna typ av frågor. Ulf Kristersson och övriga i moderatledningen tittade på opinionsmätningarna och såg det, för första gången, fanns en majoritet för ett svenskt Nato-medlemskap. Detta på grund av den ryska statsledningens angrepp på Ukraina och det nu pågående kriget.

Snabbt svängde då (M).

I början av förra veckan ville inte Ulf Kristersson köra över de som var emot ett Nato-medlemskap. I slutet av veckan förvandlade Moderaterna valrörelsen till en folkomröstning – för eller emot frågan om ett svenskt Nato-medlemskap. Detta kommer att bli följden:

Moderaterna kan nämligen inte plötsligt säga att de vill köra över motståndarna till ett Nato-medlemskap, och sedan låta bli att driva frågan i valrörelsen. Och motståndarna kan inte undvika att ta kamp mot ett svenskt Nato-medlemskap. Detta eftersom Nato-motståndarna vet att Moderaterna, om de vinner valet, kommer att lämna in en ansökan om att gå med i Nato.

Innebörden blir denna: Moderaterna måste söka stöd hos väljarna FÖR ett Nato-medlemskap. Detta sätter frågan om ett Nato-medlemskap i centrum.
Motståndarna måste också vända sig till väljarna. Och de måste då söka stöd för den nuvarande politiken vilken innebär att Sverige även i fortsättningen ska stå utanför Nato. Detta sätter naturligtvis också frågan om ett Nato-medlemskap i centrum.

Moderaterna har därmed, genom sin omsvängning under den gångna veckan, förvandlat valet till en folkomröstning för eller emot Nato.

Det som nu hotar är en ny kapprustning. Vi motståndare till en Nato-anslutning måste:

* Samlas bakom alliansfriheten,
* Slå vakt om Sveriges tidigare roll som medlare,
* Slå vakt om Sveriges tidigare roll som förespråkare för allmän nedrustning – och varna för att risken för ett storkrig kommer att öka genom en allmän kapprustning.

2. Veckans viktiga politiska tema

Förra veckan påbörjade vi en diskussion om världsordningarnas uppgång och fall. Denna diskussion kommer vi att ha stor nytta av – inte minst i den kommande valrörelsen. Diskussionerna baserar sig på ett längre ”arbete” (inte en artikel) som vi publicerade i det senaste numret (173) av Nya Arbetartidningen. Då det just handlade om ett längre ”arbete” hade vi delat upp detta i tre delar: Del 1, Del 2, Del 3.

På våra möten under förra veckan diskuterade huvudsakligen kring innehållet i Del 1. Denna vecka fortsätter vi diskussionen. Vi kommer då huvudsakligen att inrikta diskussionen på det som står i delarna 2 och 3.

Precis som det var av avgörande vikt att alla som deltog på mötet under förra veckan hade läst Del 1 är det av avgörande vikt att alla som deltar på mötena denna vecka har läst alla tre delar. Den som inte har läst del 1 kommer att ha svårt att hänga med i veckans möten som baseras på delarna 2 och 3.

Vi har dessutom gjort förbättringar av alla tre delarna. Den enskilt viktigaste ”bearbetningen” av texten finns under den sista rubriken på Del 3. För att göra dessa svåra, utbildande, möten mindre svåra ber vi alla att repetera delarna 2 och 3 inför veckan möten. Vi ber också alla att göra sitt bästa för att verkligen delta. Vi lever i en tid då en gammal världsordning håller på att falla. Detta leder till krig och katastrofer, men kan också leda till revolutioner exempelvis riktade mot diktaturer. Över en kort period kan detta förvandla en reaktionär statsbildning till en förebild för hela världen. Denna möjlighet har vi understrukit, på ett bättre och tydligare sätt, i den bearbetade versionen av Del 3.

Vi ber alla att göra sitt yttersta för att delta på veckans möten – pålästa.

3. Upprörda kampstämningar på Kommunal-möte

Kommunals sektion för anställda vid Umeå kommun bjöd in till en träff om arbetsschemana inom äldreomsorgen lördagen den 19 mars. Träffen var en möjlighet för anställda inom äldreomsorgen i Umeå kommun att ställa politikerna i äldrenämnden mot väggen. På plats fanns äldrenämndens ordförande Carin Nilsson (S) och samt ledamöter från M, V, L, C och KD.

På mötet deltog ett 15-tal kommunalare. Och de sparade inte på krutet. Efter att alla presenterat sig berättade Carin Nilsson om de 20 miljoner som äldreomsorgen fått i form av en extrasatsning. Nilsson visade också hur pengarna hade fördelats mellan kommunens äldreboenden.

De kritiska frågorna haglade omedelbart. Var dessa pengar utöver den normala uppräkningen varje år på grund av fler äldre och ökade kostnader? Blir det verkligen någon förbättring, äts inte dessa pengar upp av ökade sjukskrivningskostnader? En kvinna ifrågasatte hur extrasatsningen egentligen märks – för på hennes avdelning har de blivit färre personal som jobbar med samma antal äldre! Kort och gott: Det var ingen av de närvarande kommunalarna som lät sig imponeras av siffrorna.

När det gällde arbetsschemana framhöll Carin Nilsson (S) att det inte gick att göra något åt dessa med den budget som nu ligger. Kommunalarna kontrade med att det måste gå, med tanke på att vart och vartannat bygge i kommunen spräcker budgeten!

Stämningen på mötet understryker att vi i Arbetarpartiet så snart som möjligt måste komma ut och dela Umebladet utanför arbetsplatser inom äldreomsorgen.

4. Stort intresse för Nya Arbetartidningens senaste nummer

Under veckan som gick har vi sålt det nya numret av Nya Arbetartidningen då vi knackat dörr. I detta redogör vi bland annat för varför Arbetarpartiet anser att det var fel av den svenska riksdagen att, via regeringen, sända 5000 pansarskott till Ukraina. Vi anser att Sverige istället borde skicka sjukvårdsutrustning och livsmedel för en tio gånger så stor summa pengar.

Vi har fått ett starkt stöd för denna hållning bland de vi talat med. Det är länge sedan vi sålt så många prenumerationer och lösnummer då vi knackat dörr. Vi har sannolikt inte sålt lika många prenumerationer och lösnummer under loppet av en vecka annat än i samband med någon av våra tre senaste valrörelser! Skälet är att det finns många människor som är stolta över att Sverige har varit alliansfritt och exempelvis kunnat medla i konflikter. Och som inte anser att Sverige ska gå med i den USA-ledda militäralliansen Nato eller skicka vapen till krigförande länder.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.