Politiska rapporter

Nu genomförs försämringarna av Lagen om anställningsskydd

Annie Lööf och Magdalena Andersson presenterade försämringarna av LAS i en gemensam debattartikel. Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0)
Lars-Erik Utberg
Publicerad i
#174
Lästid 2 min

Den 22 mars lämnade regeringen in förslaget som innebär en försämring av Lagen om anställningsskydd, LAS. Lagen ska enligt förslaget träda i kraft 30 juni och tillämpas för första gången den 1 oktober i år. Annie Lööf och Magdalena Andersson presenterade huvudpunkterna i förslaget i en gemensam debattartikel redan den 27 januari.

  • Arbetsgivare ska kunna göra fler undantag från turordningsreglerna. Idag får ett företag med max tio anställda undanta två personer från turordningsreglerna vid arbetsbrist. Med det nya förslaget får istället tre personer undantas, och detta i företag av alla storlekar.
  • Begreppet ”saklig grund” byts ut mot ”sakliga skäl” vid uppsägningar av personliga skäl. Idag får inte en arbetsgivare säga upp en anställd bara för att den exempelvis kommer för sent till jobbet vid ett tillfälle, utan måste både se till den anställdes tidigare skötsamhet och potential att förbättra sig i framtiden. Den nya skrivningen om ”sakliga skäl” innebär att arbetsgivaren varken behöver ta hänsyn till tidigare skötsamhet, förbättringspotential eller den anställdes intresse av att behålla anställningen. Detta öppnar för godtyckliga uppsägningar.
  • Om det uppstår en tvist om en uppsägning får den anställde inte längre behålla sin anställning och lön under tiden som tvisten pågår. Om den anställde vinner tvisten kan en domstol ogiltigförklara uppsägningen. Risken med den nya lagen är att många hellre kommer att söka sig till ett nytt jobb än att ta strid mot en felaktig uppsägning.

Den nya lagen ger också några ”plåster på såren” i form av förbättringar:

  • Tiden innan en visstidstjänst övergår i en tillsvidaretjänst minskas från 24 månader till 12 månader.
  • Ett nytt studiebidrag införs för den som förlorat sin anställning men som jobbat under åtta av de senaste 15 åren.
  • ”Hyvling”, d.v.s. att arbetsgivaren minskar en anställds tjänstgöringsgrad, ska regleras i enlighet med turordningsreglerna. Detta innebär att regeln ”sist in, först ut” även ska gälla då arbetsgivaren vill minska personalens arbetstid.

Trots dessa mindre förbättringar innebär lagförslaget sammantaget en kraftig försämring av anställningsskyddet. Nya Arbetartidningen återkommer med en djupare analys av vilka konsekvenser som lagförslaget kommer att få för mer långtgående konsekvenser för löntagarnas ställning på arbetsmarknaden och för fackföreningsrörelsen. Vi kommer även att redogöra för vilka fackföreningar som står bakom detta lagförslag – och vilka som fortsatt står upp för sina medlemmar och motsätter sig den nya lagen.

Lämna en kommentar