Vetenskap

Över 1 miljard människor beräknas vara drabbade av fetma år 2030

Fetma är ett växande hälsoproblem världen över. Foto: Tony Alter (CC BY 2.0)
Veckans Nyheter
Publicerad i
#174
Lästid 2 min

Fetma är ett globalt hälsoproblem. Mer än en miljard människor runt om i världen beräknas vara drabbade av fetma år 2030 – dubbelt så många som 2010. Detta enligt World Obesity Atlas.

Som fetma räknas ett BMI på 30 eller högre. (Normalvikt innebär ett BMI på mellan 18,5-25.) Världshälsoorganisationens (WHO) mål är att bryta trenden av ökande fetma i världen till 2025, men inget land i världen ligger i linje med detta mål. Istället beräknas en av fem kvinnor och en av sju män att lida av fetma år 2030.

Förekomsten av fetma har ökat snabbast i låg- och medelinkomstländer. Under de kommande åtta åren förutspås exempelvis antalet personer med fetma i afrikanska länder att tredubblas jämfört med 2010.

Siffrorna kommer från den fjärde utgåvan av World Obesity Atlas, producerad av World Obesity Federation. Dess verkställande direktör, Johanna Ralston, kommenterade rapporten med att de politiska ledarna måste inse allvaret i situationen och agera.

Fetma ökar risken för en rad allvarliga åkommor som högt blodtryck, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, benskörhet samt sömn- och andningsrelaterade besvär som sömnapné. De vanligaste orsakerna till fetma är fysisk inaktivitet och dåliga kostvanor, vilket ofta är knutet till sociala faktorer. En studie från USA visade att lågavlönade arbetare med stillasittande jobb har en kraftigt ökad risk för att drabbas av fetma.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.