Miljö och klimat

Klimatförändringarna hotar tillgången på mat och vatten

Klimatförändringarna har ökat risken för att skördar slår fel. Foto: Anne Wangalachi/CIMMYT (CC BY-NC-SA 2.0)
Davis Kaza
Publicerad i
#174
Lästid 4 min

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC varnar för de allvarliga konsekvenser som den stigande globala medeltemperaturen kommer att få för tillgången till mat och vatten. Uppvärmningen har redan påverkat jordbruksproduktionen. Oftare förekommande torka har inneburit sämre skördar för tre fjärdedelar av all åkermark i världen sedan 1980-talet.

Detta är den andra delen i vår serie där vi redogör för innehållet i IPCC:s alarmerande klimatrapport. IPCC-rapporten är baserad på över 34 000 vetenskapliga studier. I den förra artikeln skrev vi om hur klimatförändringarna påverkar levnadsförhållandena i städer och samhällen. I denna artikel redogör vi för konsekvenserna för matproduktion och tillgång till vatten.

Tillgången till mat och vatten påverkas redan idag

Rapporten understryker att den höjning av den globala medeltemperaturen som hittills skett (1,1 grader jämfört med nivåerna 1850-1900) redan har påverkat tillgången till livsmedel. Över hälften av världens befolkning upplever vattenbrist under minst en månad om året. Extrema värmeböljor, torka och översvämningar har blivit vanligare. Detta har i sin tur bidragit till att det blivit vanligare att skördar slår fel. Storskaliga jordbruk kan lättare bemöta och kompensera för denna typ av händelser. Men uppåt en tredjedel av all matproduktion i världen sker i småskaliga jordbruk i Afrika, Asien och Latinamerika. För dessa kan en skörd som slår fel få katastrofala konsekvenser.

Även den storskaliga livsmedelsproduktionen har drabbats av klimatförändringarna.

  • Uppvärmningen av haven har inneburit en minskad tillgång till matfisk. En forskningsstudie beräknar att mängden fisk som kan fiskas upp ur världshaven utan att rubba balansen i ekosystemen har minskat med 4,1 procent mellan åren 1930-2010.
  • Jordbruket drabbas genom att skördarna håller lägre kvalitet. Detta leder, i sin tur, till en minskad effektivitet i jordbruksproduktionen. Varje odlad kvadratmeter ger helt enkelt mindre mat. Enligt IPCC har effektiviteten inom jordbruket minskat i stora delar av världen sedan 1970.
  • Vattenbrist påverkar också jordbruket. I slutet av februari meddelade den federala regeringen i USA att den inte kommer att kunna leverera vatten till jordbruken i Central Valley i Kalifornien på grund av den extrema torkan. Om inte situationen förbättras innebär detta ett hårt slag mot en region som står för en fjärdedel av all matproduktion i USA.

Problemen fördjupas vid större uppvärmning

De problem som dagens uppvärmning har gett upphov till riskerar att förvärras ju större temperaturökningen blir. Redan vid det orealistiska målet på 1,5 graders uppvärmning beräknas mängden odlingsbar åkermark i världen minska med åtta procent! Visserligen innebär klimatförändringarna att länder med kallare klimat, som Sverige, kan komma att få större skördar och kan odla andra grödor. Men detta kan, enligt IPCC, inte kompensera för de minskade skördarna i andra delar av världen.

Klimatförändringarnas påverkan på tillgången till mat och vatten innebär stora hälsorisker. Det handlar dels om en ökad risk för undernäring och svält. Dels om att högre temperaturer och ökad luftfuktighet innebär en ökad risk för spridning av olika vattenburna sjukdomar samt förekomsten av hälsovådliga algblomningar.

IPCC-rapporten betonar att de negativa effekterna ökar ju större uppvärmningen blir och understryker därför vikten av att agera för att minska utsläppen av växthusgaser. Om IPCC:s värsta scenario när det gäller klimatuppvärmningen skulle bli verklighet innebär detta att en tredjedel av all odlingsbar jord på planeten skulle bli obrukbar.

Utsläppen måste minska – och samhället anpassas till nya förhållanden

IPCC understryker att det finns stora möjligheter att anpassa exempelvis jordbruksproduktionen till ett förändrat klimat. Det kan handla om att justera odlingssäsongerna för att, i möjligaste mån, undvika riskerna för exempelvis extrem torka. I andra fall kan bönder behöva byta från en gröda till en annan. IPCC betonar också vikten av att bygga mer effektiva och vattenbesparande bevattningssystem. Genmodifikation av grödor så att dessa tål mer extrema väderförhållanden är också en möjlighet, men detta innebär risker och kräver därför försiktighet.

Möjligheterna att anpassa matproduktionen och vattentillgången är dock beroende av att höjningen av den globala medeltemperaturen begränsas i största möjligaste mån. Det är långt svårare att anpassa samhället till en tregradig temperaturökning än en tvågradig. Men IPCC understryker samtidigt att varje tiondels grad som uppvärmningen begränsas gör skillnad. Och detta är något att kämpa för.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.