Miljö och klimat

Översvämningskatastrof i Sydafrika

Provinsen KwaZulu-Natal och dess största stad Durban drabbades hårdast av översvämningarna. Foto: KwaZulu-Natal Provincial Government
Frank Pettersson
Publicerad i
#175
Lästid 3 min

Nästan 500 människor har bekräftats döda sedan kraftiga skyfall lett till omfattande översvämningar i Sydafrika. Efter två veckors rikligt regn, som mättade marken med vatten, kom ett historiskt skyfall den 12 april som fick katastrofala effekter.

På ett dygn föll hela 311 mm regn. Detta var dubbelt så mycket som det 25 år gamla nederbördsrekordet, enligt TT, och kan jämföras med att Stockholm får 539 mm regn på ett helt år! 

Bostäder, vägar, broar, elledningar, järnvägsspår med mera spolades bort av vattenmassor och jordskred. I vissa fall var vattenmassorna så djupa att trafikljusen knappat nådde över ytan, skriver tidningen Guardian. En kyrka där ett stort antal barn flytt undan vattenmassorna rasade samman.

I skrivande stund har 448 människor bekräftats döda. De flesta har drunknat i störtfloderna eller blivit inspärrade i hus som kollapsat. Men antalet döda kan vara mångdubbelt större. 400 människor saknas och många avlägset belägna områden har ännu inte kunnat få hjälp på grund av bortspolade vägar. Då hjälpen når fram kommer sannolikt fler döda att upptäckas. Dessutom riskerar översvämningarna att leda till katastrofala följdeffekter. Bland annat har delar av vattenreningssystemet slagits ut, vilket riskerar att leda till en ökad spridning av sjukdomar. 

Koppling till klimatförändringar

En enskild översvämningskatastrof går sällan att direkt koppla till klimatförändringarna. I Sydafrika finns exempelvis ett årligen återkommande väderfenomen, av meteorologer kallat ”cut-off low”, som kan ge kraftiga regn, kyla och hagel. Det klimatforskarna pekar på är att dessa väderfenomen har blivit mer intensiva. Staden Durban i sydöstra Sydafrika har drabbats av tre kraftiga översvämningar de senaste tio åren.

– Beror detta på klimatförändringarna? Definitivt, säger Mary Galvin, forskare vid universitetet i Johannesburg till France24.
– Vi märker av effekterna av vad som säkerligen kommer att bli oförutsägbara, mer frekventa, allvarliga och extrema väderfenomen, menar Galvin.

De fattigaste värst drabbade

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visade att den höjning av den globala medeltemperaturen som redan har skett (med 1,1 grader jämfört med nivåerna åren 1850-1900) innebär fler och kraftigare skyfall. IPCC pekar också på att det är de allra fattigaste som riskerar att drabbas hårdast av extremväder.

Översvämningarna i Sydafrika bekräftar IPCC:s varningar med smärtsam tydlighet. De som drabbats hårdast är främst boende i så kallade kåkstäder. Husen i kåkstäderna är byggda av enkla material och områdena har usel eller helt obefintlig infrastruktur. Över 4 000 bostäder har förstörts, främst i provinsen Kwazulu-Natal, där Durban är den största staden. En av fyra boende i Durban bor i kåkstäder (eller ”informella bosättningar på utsatta platser” som de också kallas).

Detta understryker att kampen mot klimatförändringarna är tätt sammanbunden med kampen mot fattigdom och klassklyftor.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.