Partinytt

Partinytt vecka 35

Det är endast 13 dagar kvar till valdagen. De som vill bidra till en valframgång kan endast göra detta fram till och med valdagen 11 sept. Det är inte möjligt att bidra den 12 sept.    

Del ett

Mötestema 20.00 – onsdag och torsdag:  ”Hur få ut så mycket kvalitet som möjligt av alla vi talar med?”

Valstämningen infinner sig nu allt mer.
Det är dags att fråga umebor som säger att de ska rösta på oss om de inte ska passa på att ”Swischa en hundring och bli medlem resten av året – du får en prenumeration på köpet”.

Men vi behöver inte börja med att fråga en intresserad person om de ska rösta på oss – för att sedan fråga om de vill bli medlem! Vi ska fråga vissa, intresserade, om de vill bli medlemmar redan innan vi frågar om de ska rösta på oss!

Om du tycker att detta är konstigt är det för att du inte själv (fullt ut) förstått att det är det politiska arbetet mellan valen som är det viktigaste (1460 dagar).

Tänk efter: En umebo som är fångad av illusionen att det är på valdagen som det verkliga politiska arbetet sker i form av valet, och dessutom inte hört talas om oss, kanske inte alls vill gå med i något av riksdagspartierna. Personen kanske endast vill rösta på det ”minst onda”.

Det finns ingen motsättning mellan att acceptera att en person röstar på S eller V (av taktiska skäl) och samtidigt blir medlem i Arbetarpartiet. Valet är ju över om 13 dagar.

Men behovet att kämpa mot högerpolitiken – oavsett om statsministern heter Ulf Kristersson eller Magdalena Andersson – består. Personen består också – men inte valdagen. Och när det gäller vårt behov av väljare: Vissa seriösa personer kommer att bli imponerade av att Arbetarpartiet först frågar om de vill bli medlem – sedan om de ska rösta på AP. Detta kommer att öka sannolikheten både att de blir medlemmaroch att de röstar på oss i kommunalvalet.

Veckans tema kommer alltså att handla om hur vi ska få ut så mycket kvalitet som möjligt i form av medlemmar – med tanke på alla som vi nu uppmanar att rösta på oss varje dag.

Inläsningsmaterial:
Nya Arbetartidningen:
* Rösta emot M+KD+SD+L Förbered strejk …
* En trumpifierad valrörelse …
* Arbetarpartiet och framtidens arbetarrörelse
VK-bloggen:
Ljög Andreas Lundgren (S) på dagens fullmäktige? Saknar socialtjänsten placeringsstöd som varnar för HVB-hem med prostitution, droger o. våld?

Del två

Rapporter från valrörelsen

* En positiv rapport
Vi har från välunderrättade källor fått veta att våra initiativ riktade mot högerextremisten Rasmus Paludan har skapat sympati för oss bland Umeås muslimer. Särskilt det faktum att Arbetarpartiet var det enda parti som ställde upp (”för religionsfrihet och yttrandefriheten samt för ömsesidig respekt – mot rasism”). Inget av de övriga partierna bidrog på något sätt till att Rasmus Paludan misslyckades i Umeå. Till detta ska läggas att en palestinier, med visst inflytande bland Umeås muslimer, talade gott om Arbetarpartiet på det möte där sympatin för oss kom till uttryck. Vårt intryck är att det handlade om ett möte bland moskébesökarna. Det kan ha rört sig muslimer som dröjde sig kvar, efter fredagsbönen i förra veckan, för att diskutera vilket parti man skulle rösta på.

* En annan positiv rapport
En person vid namn Ulf Lönnborg från tidskriften ”Svensk religionspolitisk debatt” sände ett sms och gratulerade oss i AP. ”Det är inte ofta som man hör talas om en manifestation för religionsfriheten”, skrev han bland annat. Vårt initiativ i samband med Paludans (misslyckade) försök att invadera Umeå fick överraskande stort utrymme i denna kristna nättidskrift.

* En mindre positiv rapport
Inget gott som inte har något ont med sig. Våra initiativ mot Rasmus Paludan har lett till att några högerextremister har gått hårt åt våra valplakat under helgen. Kom ihåg: Adoptera ett (eller flera) valplakat. Håll koll på de valplakat som ”bor på en plats nära dig”. Och kontakta valledningen – Patrik, Davis, Janne, Lars-Erik, Frank och Tomas – om de ser något valplakat som behöver restaureras. Oavsett om det beror på sabotage eller väder och vind.

* Rapporten: Vi är för få på valdagen
Alla vet att vi måste stå utanför vallokalerna söndag 11 september. Skälet är att påminna umeborna om att de ska dela sina röster mellan valet till Riksdagen å ena sidan, och valen till Umeå kommunfullmäktige och Region Västerbotten å den andra.
Vi har exakt 48 dörrar att täcka. Men vi är långt ifrån i hamn. Vi behöver alla som kan gå och stå på valdagen. För regelbundna mötesdeltagare är deltagande på valdagen ett måste.

Del tre

Arbetarpartiets kongress 4 – 6 november.

* Kommer vi in i Umeå kommunfullmäktige lyckas vi med vad ingen annan politisk riktning – utan uppbackning av kändisar från partierna i riksdagen eller i EU-parlamentet – lyckats med efter andra världskrigets slut. Och detta för nionde gången.

* Men Arbetarpartiets ideologiska-politiska identitet återfinns inte lokalt i Umeå eller i kommunfullmäktige. Vår identitet återfinns i vår analys av den globala situationen uttryckt i ”Världsordningarnas uppgång och fall under hundra år” samt i vårt program för Sverige som finns uttryckt i ”Arbetarpartiets Handlingsprogram”.

* Däremot är platserna i Umeå kommunfullmäktige väldigt betydelsefulla för oss på tre sätt:
Politiskt. Vi har en folklig förankring och med denna i ryggen kan vi gripa in i den lokala händelseutvecklingen på ett sätt som är skolande på ett ovärderligt sätt. De senaste exemplen utgörs av vårt agerande då Rasmus Paludan försökte invadera Umeå samt vårt agerande då det gäller socialtjänsten,
Vad gäller politisk prestige. Även på andra orter tar man oss med större politiskt allvar om vi har platser i ett kommunfullmäktige,
Ekonomiskt. Tyvärr är Arbetarpartiet i alltför hög grad beroende av platserna i kommunfullmäktige.

Arbetarpartiet har ett akut behov av en kongress.

Vi ska hålla kongress vartannat år. Men på grund av pandemin och valrörelsen kommer det att ha gått hela 3½ år sedan sist den 4 november i höst. Och världen har förändrats, dramatiskt, sedan våren 2019 då vi senast hade kongress.

Ansök om ledigt – snarast. Både på jobbet och hos familjen.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.