Partinytt

Partinytt vecka 37

1. Stort tack till våra valarbetare, väljare och allierade!

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra valarbetare som gjort stora insatser under årets valrörelse. Och ett stort tack till alla väljare som bemött oss med en sådan värme då vi varit ute och valarbetat. Här följer några första kommentarer kring vårt valresultat.

Vi återkommer också med kommentarer kring resultatet i riksdagsvalet. Men åter till Umeå kommun:

1. Vi klarade vår huvudmålsättning. Arbetarpartiet valdes åter in i Umeå kommunfullmäktige!

2. Med största sannolikhet har vi blivit större än Kristdemokraterna. Våra röster i valdistriktet Holmsund Västra har felaktigt redovisats under kategorin ”övriga partier”. Men då detta retts ut kommer vi alltså, med största sannolikhet, att ha gått om KD.

3. Vi var mycket, mycket nära att ta ett tredje mandat – från Liberalerna – i den Centrala valkretsen. Skillnaden handlar om färre än 70 röster.

4. Med alla valkretsar räknade, utom de sena poströsterna, ser vi ut att hamna på nästan 3 000 röster, vilket motsvarar 3,5 procent av rösterna i Umeå (vi fick 3,58 år 2018).

Kommentarer:
Det hade varit roligt med ett tredje mandat. Men huvudsaken för oss var att ta bli återvalda. Och det blev vi. Vi har nu valts till Umeå kommunfullmäktige för nionde gången (första gången var 1991). Detta visar att dagens Arbetarparti har en fast förankring i Umeå kommun. Vi har skapat en unik tradition, eller närvaro, bland umeborna för att vara ett parti som inte bara är ett lokalt utskott av ett riksdagsparti. Ingen kan förneka Arbetarpartiets folkliga stöd lokalt.

AP gick väldigt mycket framåt i valet 2018. Då ökade vårt röstetal, i absoluta termer, med nästan 40 procent! I årets val lyckades vi, mot alla odds, återupprepa 2018 års valresultat. Utgångsläget var nämligen mycket svårt. Faktorer som coronapandemin, Ukrainakriget och ett monumentalt fokus på regeringsfrågan inför detta val har, tillsammans, dragit bort uppmärksamheten från ALL kommunpolitik. AP har verkligen tvingats kämpat hårt för att sätta de kommunala frågorna i centrum. Det har varit krävande.

Därför är vi idag både nöjda och stolta över att vi har lyckats försvara vår valframgång från 2018.

Återigen: ett stort tack till alla valarbetare, väljare – och allierade!

2. Eftervalsmöte

Nederlaget för Socialdemokraterna med stödpartier, i kombination med att Sverigedemokraterna blev största parti i det segrande blocket, innebär en ny politisk situation i Sverige. Vi ska påbörja en diskussion om vad detta kommer att innebära, dels för Sveriges alla knegare, dels för arbetet med att lägga en grund för framtidens arbetarrörelse.

Mötet kommer även att fördjupa analysen av vårt eget valresultat i Umeå kommun.

Vi uppmanar Dig som läser detta att sluta upp på Partilokalen kl 19.00 nu på torsdag den 15 september. En förutsättning för en seriös diskussion är att du tar del av två material:
a) Förordet till Arbetarpartiets Handlingsprogram – klicka här.
b) Kommande inlägg om vårt valresultat i Umeå på VK-bloggen.

3. Arbetarpartiets Kongress 4-6 november

Fredag: samling 13.00 och en halv dag framåt,
Lördag: samling 09.00 och en hel dag framåt,
Söndag: samling 09.00 och en halv dag framåt.

Bland de teman som kommer att tas upp hör följande:
* Kriget i Ukraina och det ekonomiska krig som följt i dess spår,
* Den ekonomiska krisen i USA, Europa och övriga världen samt vårt internationella arbete,
* Sverige efter valet och vårt arbete i fackföreningar och mot ungdomar,
* Trumpismen i USA och Europa: hur långt kan den nyreaktionära vågen gå?
* Gäst från Storbritannien: en rapport om det internationella arbetet inom ramen för WIN (Workers International Network). Inledare: Roger Silverman, London.

Anmälan utgör en viljeinriktning

Vi kommer att ta upp anmälningar på mötet. Anmälningarna ska ses som en viljeinriktning och du kan tacka ja även om du ännu inte har hunnit att ordna ledighet med arbetsgivaren och din familj.

Lämna en kommentar