Miljö och klimat

Höjda havsnivåer till följd av smälta isar på Grönland

Nuvarande temperaturhöjning riskerar att leda till att isarnas smältning på Grönland höjer havsnivåerna med 27 cm. Foto: Christine Zenino (CC BY 2.0)
Göran Sandberg
Publicerad i
#180
Lästid 2 min

Danska forskare har kommit fram till att även om förbränningen av fossila bränslen skulle upphöra över en natt så är den höjning av havsnivåerna som sker då isarna på Grönland smälter oundviklig.

Forskarna varnar för att den temperaturhöjning som klimatförändringarna orsakat fram till idag riskerar att leda till en höjning av havsnivåerna globalt med minst 27 cm. Detta enbart av att ca 110 000 miljarder ton av den grönländska isen smälter. Forskarna har alltså inte räknat med issmältningen någon annanstans än på Grönland. Konsekvenserna skulle bli kännbara för miljarder människor som lever i kustområden, men bland annat en ökad risk för översvämningar.

Skulle Grönlands isar istället rutinmässigt börja smälta lika mycket som under rekordåret 2012 riskerar konsekvenserna att bli mer långtgående. I ett sådant läge skulle smältningen av de grönländska isarna leda till en höjning av havsnivåerna med hela 78 cm!

Studien har använt sig av delvis nya metoder. Tidigare studier har beräknat isarnas smältning genom datormodeller för att uppskatta ismassornas beteende. Men osäkerheten i dessa modeller har varit stor. De danska forskarna har istället använt sig av satellitbilder från Grönland för att se hur mycket is som försvunnit och hur ismassorna betett sig under åren 2000-2019.

Den nya metoden gjorde det möjligt för forskarna att beräkna hur långt den globala uppvärmningen har flyttat istäcket från ett jämviktsläge där issmältningen på sommaren balanseras av snöfallet på vintern.

De danska forskarnas studie understryker att klimatkrisen kräver två typer av insatser. Dels för att minimera utsläppen av växthusgaser. Dels åtgärder som syftar till att anpassa samhället till konsekvenserna av en förhöjd global medeltemperatur – exempelvis i form av skydd mot översvämningar.

Lämna en kommentar