Politiska rapporter

Hedersförtryck orsakar inte bara stort lidande utan även stora kostnader för samhället

Fadime Sahindals gravsten
Fadime var ett av de mest uppmärksammade fallen av hedersvåld i Sverige. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Göran Sandberg
Publicerad i
#183
Lästid 2 min

Hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt samhällsproblem och dess konsekvenser är oacceptabla. Vidare att det kränker och begränsar främst flickors och unga kvinnors, men även unga mäns, hbtq-personers grundläggande fri – och rättigheter. För några år sedan pekade en studie på att mellan 7 och 20 procent av alla niondeklassare i de tre storstäderna är drabbade av hedersförtryck.

Hederskultur kan definieras som ett system där heder och anseende spelar en viktig roll. Ofta är individens heder underordnad familjens, släktens och den egna gruppens heder, så att en person uppfattas vara skyldig att ta deras anseende i beaktande i sina handlingar.

Den som fått stå som symbol för det dödliga hedersvåldet är Fadime Sahindal. Hon dödades av sin egen far två månader efter att hon hållit ett tal i Sveriges riksdag om hur det var att leva under hedersförtryck. Vid denna tidpunkt, år 2002, var det svenska samhället okunnigt och aningslöst hur hedersvåld i grunden påverkade enskilda individer och hur deras fri- och rättigheter inskränktes.

Hedersförtryck innebär inte bara ett stort lidande för tiotusentals människor. En ny studie visar att det leder till enorma kostnader för samhället. Genom tidiga hjälpinsatser kan samhället göra besparingar på många miljarder menar nationalekonomen Ingvar Nilsson. Han tar som exempel en ung kvinna som behöver skyddat boende för att inte riskera att få fysiska och psykiska skador så att hon inte förmår att komma ut i arbetslivet. Det kan kosta samhället fyra till fem gånger mer om man inte ger adekvat vård och nödvändiga insatser i ett tidigt skede.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.