Politiska rapporter

Starka kopplingar mellan skolbolag och politiker

Skolbyggnad i tegel
Kunskapsskolan är en av friskolekoncernerna med kopplingar till ledande politiker. Foto: Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Göran Sandberg
Publicerad i
#184
Lästid 2 min

Vid en närmare genomlysning av landets olika friskolekoncerner är det uppenbart hur många ledamöter i skolbolagens styrelser som har sin bakgrund som höga politiker.

När den nya regeringen bildades utsågs Lotta Edholm (L) till skolminister. Dessförinnan innehade hon en styrelsepost i det börsnoterade skolbolaget Tellusgruppen. Hon ägde även aktier i bolaget som hon var tvungen att göra sig av med, men för Tellusgruppen lär det nog vara en tillgång att ha en före detta kollega på en regeringspost. Edholms förflutna reser en rad frågor om var hennes lojalitet ligger.

Ett annat exempel är Kunskapsskolan som har tidigare politiker och opinionsbildare – oftast borgerliga – i sina styrelser. En av dessa är Anders Hultin. Hultin var politiskt sakkunnig på utbildningsdepartementet under regeringen Bildt 1991-1994 och var en nyckelperson i samband med att friskolereformen genomfördes. När Kunskapsskolan grundades 1999 var Hultin delaktig. Idag är Hultin ägare och grundare av skolbolaget Watma. Han är även grundare av Friskolornas riksförbund.

Andra tänkbara personer som skolbolagen knyter till sina styrelser kan många gånger vara tjänstemän, som tidigare arbetat inom kommuner, regioner eller skolmyndigheter. Ett exempel på det senare är Ann-Marie Begler, som tidigare var generaldirektör på Skolinspektionen men nu är ledamot i Academias styrelse.

Skolbolagen har insett värdet av att dra till sig politiker och tjänstemän som efter avslutad karriär kan fungera som effektiva lobbyister genom sina tidigare kontaktnät och erfarenheter. Det borde finnas ett skarpare regelverk som förhindrar denna osunda utveckling.

Lämna en kommentar