Umeå

Hur höga arvoden skall en politiker ha?

Debatt om arvodesregler i Umeå kommunfullmäktige
Arvodesreglerna debatterades i Umeå kommunfullmäktige i slutet av november. Foto: Faksimil Umeå kommun
Patrik Brännberg
Publicerad i
#185
Lästid 2 min

Umeå kommun ligger på sjätte plats bland landets kommuner när det gäller höga arvoden för politiker. Endast fem moderatstyrda kommuner ger mer i ersättning till sina politiker.

Ett exempel på den speciella Umeå-andan när det gäller politikerlöner är Hans Lindberg, som är socialdemokratiskt kommunalråd, och som år 2022 hade hela 95 875 kronor i månadsersättning. Hans Lindberg är dessutom Umeå kommuns representant i ett samarbetsorgan med Region Västerbotten och har därmed ytterligare ersättning från regionen. Enligt ett förslag från 2022 kan Lindberg komma att kvittera ut ca 350 000 kronor från Region Västerbotten.

På kommunfullmäktige 28 november beslutades att skriva upp politikerlönerna i Umeå med ca 2 procent. För Lindbergs del kommer det att innebära (inräknat ersättningen från Region Västerbotten) att han får klara sig på en månadslön om 127 000 kronor. Moderaternas kommunalråd, Anders Ågren, får hanka sig fram på cirka 115 000 kr per månad (Ågren får också ersättning från Region Västerbotten).

På kommunfullmäktige yrkade Vänsterpartiet och Arbetarpartiet på en kraftig sänkning av arvodesnivåerna. Bland annat ville partierna att kommunalråden inte skall kunna få ersättning från andra håll än Umeå kommuns skattebetalare. De båda partierna ville också sänka ersättningen till 80 procent av inkomstbasbeloppet, vilket skulle innebära en lön på 59 440 kr år 2023. Även Sverigedemokraterna ville sänka politikerarvodena.

Arbetarpartiet ville också begränsa de totala utgifterna för arvoderade politiker. Antalet arvoderade poster i de kommunala nämnderna kan variera. Efter varje val sker förhandlingar mellan de olika partierna där fördelningen av arvoderade poster i nämnderna är en del. Ibland tillskapas fler poster för att underlätta förhandlingarna. Arbetarpartiet var inte emot tillskapandet av fler poster. Däremot ansåg Arbetarpartiet att, om man tillskapar fler poster skall detta inte leda till ökade utgifter för skattebetalarna. Fler politiker skulle helt enkelt få dela på samma lönesumma.

Tyvärr beslutade kommunfullmäktige, med socialdemokrater och moderater i spetsen, att fortsätta höjningarna av politikernas arvoden. 

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.