Partinytt

Partinytt vecka 3

Politisk rapport

På förra veckans medlemsmöten talade vi om att den rubbade jämvikten, exempelvis i USA och Sverige, har påverkat rörelseriktningen i samhället. Den tidigare rörelsen mot minskade klassklyftor, ökad jämställdhet och större löntagarinflytande på arbetsplatserna (som präglade 70- och 80-talen) har förbytts till sin motsats. Idag präglas samhället av en rörelse mot ökade klassklyftor, ökade skillnader mellan inrikes och utrikes födda samt de med jobb och de arbetslösa. Denna rörelse har även påverkat myndighetskulturen. Även här har den tidigare rörelsen (under 70- och 80-talen) mot ökad insyn och demokratisering förbytts till att idag präglas av ökat toppstyre och vänskapskorruption. Vi poängterade att detta hade ökat manöverutrymmet för statsmaskineriets toppar. Och det är mot denna bakgrund som vi ska se skandalen inom bland annat polisledningen – något som i förlängningen hotar de demokratiska fri- och rättigheterna. Detta skrev vi även om i flera artiklar i NyA nr 184.

Under helgen har vi fått se nya exempel på den utveckling som på sikt hotar de demokratiska fri- och rättigheterna. Sveriges Nato-anslutning står i centrum. I fredags genomförde svenska aktivister som stödjer kurderna i Syrien en aktion utanför Stadshuset i Stockholm. Aktionen rymdes helt och hållet inom ramen för yttrandefriheten i Sverige. Det som skedde var att en docka föreställande Turkiets president Erdogan, hängande upp-och-ned, hissades upp i en lyktstolpe. Detta föranledde mycket hårda reaktioner från den turkiska regeringen. Förutom hårda uttalanden ställde Turkiet in ett planerat besök av den svenske talmannen. Erdogans egna advokater har även inlett en turkisk brottsutredning om den ”dock-aktion” som skedde i Sverige!

Detta har i sin tur föranlett en hysterisk reaktion både från Sveriges statsminister Ulf Kristersson och utrikesminister Tobias Billström. Istället för att konstatera att dock-aktionen skett inom ramen för den svenska yttrandefriheten, och kritiserat Turkiet för det inställda talmansbesöket, har de båda ministrarna istället instämt i Erdogans klagokör. Kristersson har bland annat sagt att han ”förstår” Turkiets ilska, kallat aktionen för ”avskyvärd” och ansett att den utgör ett ”sabotage” mot den svenska Nato-ansökan. Även Billström har ”förståelse” för Turkiet. I ett skriftligt uttalande, präglat av kryperi för Erdogans regim, säger utrikesministern bland annat följande:
–  ”Vi ser otroligt allvarligt på det som hänt”,
– ”Detta är också ämnat just som ett sabotage mot den svenska Natoansökan”,
–  ”Aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land”.

Varför detta hysteriska tonfall från stats- och utrikesministrarnas sida? Skälet är naturligtvis den svenska Nato-ansökan. Låt oss jämföra dock-aktionen med vad Rasmus Paludan sysslade med under valåret 2022. Paludan åkte runt i hela Sverige med målsättningen att provocera landets alla muslimer och orsaka våldsamma upplopp. Detta lyckades även Paludan med vid en rad tillfällen. Men dennes aktioner föranledde inte tillnärmelsevis samma kritik från någon svensk regering.

Kristerssons och Billströms utspel riskerar att förskjuta gränserna för yttrande- och tryckfriheten. Genom att använda ord och uttryck som ”sabotage” och ”aktionen spelar Ryssland i händerna och försvagar vårt land” försöker regeringen skrämma kritiker både av Erdogan och Nato till tystnad. De svaga, eller uteblivna, reaktionerna på tonfallet hos Kristersson och Billström riskerar att snäva in ramarna för vad som är tillåtet i den svenska debatten. För att knyta an till vad vi sa på förra veckans medlemsmöten: den tidigare rörelsen mot ökad insyn och demokratisering har förbytts till en rörelse som präglas av att de demokratiska fri- och rättigheterna ifrågasätts och trängs tillbaka.

Nästa veckas tema kommer att behandla dessa frågor.

Veckans arbetsmöten

Denna vecka kommer vi att hålla arbetsmöten. I centrum står produktionen av årets första utgåva av Nya Arbetartidningen. De flesta kommer att skriva artiklar samtidigt som några ringer prenumeranter. Mötena kommer att avslutas med en rapport bland annat om karaktären på Arbetarpartiets verksamhet under våren.

Inläsningsmaterial
– Under tisdagen kommer vi att publicera en blogg om Nato samt Kristerssons och Billströms kryperi för Erdogan. Denna blogg utgör veckans inläsningsmaterial.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.