Politiska rapporter

Pandemi och lågkonjunktur bidrar till butiksdöd

Lapp som talar om att butiken upphört
Antalet fysiska butiker fortsätter att minska. Foto: helahisingen.se
Veckans Nyheter
Publicerad i
#185
Lästid 1 min

I en undersökning gjord av HUI Research på uppdrag av Handelsrådet framgår det att antalet fysiska butiker fortsätter att minska över hela landet. De som är värst drabbade är storstäderna men även landsbygdskommuner med besöksnäring i form av turism är drabbade.

I storstäderna har antalet butiker minskat med 9,5 procent sedan 2017. Detta innebär att var tionde fysisk butik har stängt. I landsbygdskommunerna är siffrorna nästan lika stora. De flesta butiker som tvingats stänga finner man inom klädhandeln medan lågprishandeln, exempelvis Lidl och Willys, fortsätter att gå bra. Under de fyra år som HUI Research genomfört dessa undersökningar har antalet butiker ständigt minskat.

Historiskt sett har mindre butiker tvingats stänga i takt med att antalet stormarknader blivit fler. På senare år har konkurrensen från näthandeln bidragit till nedlagda fysiska butiker. Pandemiåren var svåra för många butiker, men enligt HUI berodde den negativa utvecklingen under pandemin främst på att färre butiker öppnade – inte på att många fler butiker stängde.

Idag är det skyhöga elpriser och inflation i kombination med en hotande lågkonjunktur som hotar butikerna.

Lämna en kommentar