Politiska rapporter

Hård kritik från IVO till samtliga regioner

Akutmottagningen i Växjö
Region Kronoberg är en av regionerna som får svidande kritik av IVO. Foto: Region Kronoberg
Helené Rönnholm
Publicerad i
#186
Lästid 2 min

I sin nationella tillsyn av sjukhusvården ger IVO (Inspektionen för vård och omsorg) svidande kritik till samtliga regioner. Samtliga 27 akutsjukhus i landet som granskats kritiseras för brist på personal och vårdplatser. Regionerna kritiseras även för överbeläggningar och dålig planering. IVO bedömer att patientsäkerheten inte kan garanteras. 

Vårdplatsbristen i akutsjukvården beror enligt IVO på att det saknas personal, främst sjuksköterskor. Men bristen på personal är bara en del av förklaringen. IVO har även identifierat övergripande systemfel som handlar om ledning och styrning.

Tidningen Dagens Samhälle har lyft fram IVO:s kritik mot Region Kronoberg. Regionen kritiseras bland annat om att verksamheten vid Centrallasarettet i Växjö inte leds och planeras på ett sådant sätt att god vård upprätthålls. Vårdplatsbristen har lett till inställda operationer, överbeläggningar och patientsäkerhetsrisker. Akutmottagningens väntrum saknade bemanning, patienterna fick ta en röd nummerlapp om de hade bröstsmärtor eller andningsbesvär och en blå lapp vid övriga tillstånd.

Ordförande för regionstyrelsen i Kronoberg, Mikael Johansson (M), slår ifrån sig kritiken. Till Dagens Samhälle säger han att tillsynen är av begränsat värde och slutsatserna lite väl långtgående. Johansson hade gärna sett att IVO kommit med förslag till lösningar eftersom de sedan tidigare vet att regionerna har problem. Johansson anser vidare att bristen på vårdplatser delvis beror på att patienterna ligger kvar för länge på sjukhus när de egentligen ska tas om hand av kommunerna. När det gäller personalbristen intar Johansson hållningen att det är ”orealistiskt” att hoppas på att vården ska kunna rekrytera mer personal. Istället vill han att sjuksköterskornas arbetsuppgifter ses över för att kunna ”hitta nya arbetssätt”.

Men Johansson har fel. Det är inte en orealistisk uppgift att rekrytera mer personal till sjukvården. För att anställa mer personal behövs dock mer pengar. Dessutom måste vårdpersonalens arbetsvillkor och arbetsmiljö förbättras. En del i varför det uppstått personalbrist är att många byter jobb på grund av de dåliga arbetsförhållandena. I många regioner måste även arbetsorganisationen göras om så att den blir mer inkluderande och demokratisk – istället för det ”top down-tänkande” som kommit att prägla chefskulturen inom många regioner och kommuner. En bättre arbetsorganisation skulle dessutom, på sikt, kunna spara pengar åt regionerna.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.