Partinytt

Partinytt vecka 9

Veckans Nyheter
Publicerad i
Lästid 4 min

1. Arbetarpartiets motion fick nästan lika stort stöd som sektionsstyrelsen

Det gick livat till på årsmötet för Kommunal i Umeå i förra veckan. En medlem i Arbetarpartiet hade skrivit en motion till årsmötet som gick ut på att facket inte ska backa på sina (låga) lönekrav i årets avtalsrörelse. Motionen krävde också att Kommunalsektionen skulle bjuda in medlemmarna till en manifestation för att ge tyngd åt avtalskraven. Efter en intensiv debatt fick vår motion hela 21 röster – vilket var nästan hälften av alla närvarande!

Sektionsstyrelsen hade, inte helt oväntat, beslutat att avslå vår motion. De ansåg bland annat att det minsann måste finnas en prutmån på fackets redan låga lönekrav. Dessutom ansåg de att det inte är sektionsstyrelsens uppgift att organisera manifestationer – detta endast två dagar efter att Kommunals sektion för de regionanställda i Västerbotten hade anordnat en demonstration för att protestera mot de orättvisa lönetilläggen…

Det som gjorde debatten kring motionen så intensiv var att bussförarna ställde sig bakom motionen! Flera representanter för bussförarna höll inlägg i debatten. I slutänden vann sektionsstyrelsen omröstningen med endast två rösters marginal – 21 mot 23. Men bland de som röstade på oss fanns, förutom bussförarna, även en stor del av de ”vanliga medlemmar” (läs: personer utan knytning till socialdemokraterna i sektionsstyrelsen) som kommit på årsmötet.

Hade fler av våra egna medlemmar gått på årsmötet hade vår motion vunnit!

2. Veckans mötestema

Sverige spås sämst ekonomisk utveckling inom hela EU – samtidigt som passivitet präglar både regering och SD samt oppositionen. Detta är receptet för en kris.

Förra sommaren utkom EU-kommissionen med en olycksbådande prognos för Sverige. Den spådde att Sverige skulle få sämst ekonomisk utveckling inom hela EU både under 2022 och i 2023. Nu har EU-kommissionen presenterat en ny prognos. I denna förväntas Sverige, återigen, få sämst ekonomisk utveckling inom hela EU. Detta både för i år och nästa år. Skulle dessa prognoser besannas drabbas Sverige av sämst ekonomisk utveckling inom hela EU – tre år i rad!

I år beräknas den svenska ekonomin till och med krympa – med 0,8 procent. I december skrev finansdepartementet ett pressmeddelande som bland annat innehöll följande passage: att ”… konjunkturnedgången förskjuts framåt i tid leder till tydligt sämre utsikter för 2024 jämfört med förra prognosen. BNP-tillväxten 2024 revideras ned och beräknas uppgå till 1 procent. Arbetslösheten bedöms öka både 2023 och 2024 …”

Den svenska kapitalismens dåliga ekonomiska utveckling kombineras med en påtaglig politisk passivitet. I Nya Arbetartidningen har vi gång på gång understrukit detta. I nr 183 beskrev den passivitet som präglade den nya regeringens och Sverigedemokraternas budget. I nr 185 beskrev vi den passivitet som präglat regeringen och SD:s första 100 dagar vid makten. Och i nr 186 beskrev vi ”oppositionens” politiska passivitet.

Vi planerar för att etablera Arbetarpartiet i Uppsala och att sprida Nya Arbetartidningen över Sverige. På veckans medlemsmöten ska vi diskutera det politiska klimat i vilket vi kommer att göra dessa satsningar. Vi ska även diskutera vilka delar av vårt Handlingsprogram som vi ska lyfta fram – med tanke på hotet av en ekonomisk och politisk kris.

Inläsningsmaterial
NyA 185: ”Regeringens 100 dagar av kräftgång,
NyA 186: ”100 dagar utan verklig oppositionspolitik

3. Nya angrepp på yttrandefriheten!

En journalist på DN har fått tag på ett dokument från polismyndigheten. Av detta framgår att polisen, SÄPO (den politiska polisen) och polisens juridiska avdelning har kommit fram till att polisen ska neka alla att bränna Koranen. Detta ”förbud” skulle inte gälla några andra religioners heliga skrifter – exempelvis de kristnas bibel.

Jurister har kritiserat denna inskränkning av yttrandefriheten. Polisen kan nämligen endast neka tillstånd för en manifestation om det inte går att garantera säkerheten och den allmänna ordningen på den plats/ort där manifestationen genomförs.

Den nya motiveringen från polisens och SÄPOs sida är att Koranbränningar skulle äventyra säkerheten utomlands! Detta får oöverskådliga konsekvenser. Och det innebär att polisen kapitulerar följande påtryckningar:
a) NATO-anhängarna,
b) Islamisterna med våldskapital.

Det tål att repeteras: Arbetarpartiet skulle aldrig bränna Koranen eller någon annan helig skrift. Vi strävar efter enighet i försvaret av välfärdssamhället och rätten för alla att få jobb. Att djupt förolämpa olika religiösa grupper motverkar allt vi strävar efter.

Men AP försvarar också yttrande- och tryckfriheten. Vi kan aldrig gå med på vad det verkar som om polisen planerar att göra – efter politiska påtryckningar.

Lämna en kommentar