Politiska rapporter

IVO:s granskningar visar fortsatt stora brister inom äldreomsorgen

Äldre man med rullator
Inspektionen för vård och omsorg genomför en omfattande tillsyn av äldreomsorgen i 283 av 290 kommuner i Sverige. Foto: Inspektionen för vård och omsorg (Ivo)
Tomas Westerström
Publicerad i
#187
Lästid 2 min

Inspektionen för vård- och omsorg (IVO) genomför en omfattande tillsyn av äldreomsorgen i hela landet. Resultatet av den första delen, som visade skrämmande brister, presenterades i höstas. Nu följer IVO upp med fysiska besök på särskilda boenden för äldre runt om i landet.

Det är nu ungefär tre år sedan som WHO (Världshälsoorganisationen) klassade spridningen av Covid-19 som en pandemi. En tid in i pandemin genomförde IVO en särskild tillsynsinsats av landets Säbo. Detta synliggjorde stora brister på systemnivå, vilket också konstaterades av Coronakommissionen. Bristerna var så allvarliga att de påverkade patientsäkerheten vid särskilda boenden för äldre i hela landet. IVO bedömde vidare att de åtgärder kommunerna redovisat som svar på IVO:s kritik inte skulle räcka för att trygga en godtagbar kvalitet och säkerhet i vården.

Mot den bakgrunden har IVO påbörjat vad de kallar en fördjupad nationell tillsyn. Den första delen bygger på granskningar av över 50 000 journaler från 283 av Sveriges 290 kommuner samt enkätsvar från brukare, närstående och personal. Denna del visade på mycket allvarliga brister.

Granskningarna visar bland annat allvarliga brister kopplat till vård i livets slutskede, trots att denna typ av vård ska ges högsta prioritet enligt den etiska plattform som fastställts av riksdagen. Det framkom exempelvis att 75 procent av de som avlidit inte haft ett dokumenterat s.k. brytpunktssamtal med en läkare.

Vidare visar granskningen att 56 procent av sjuksköterskorna anser att det finns patientsäkerhetsrisker kopplat till delegering av läkemedelshantering. 66 procent av sjuksköterskorna anser att det stora antalet patienter per sjuksköterska innebär patientsäkerhetsrisker. En annan källa till patientsäkerhetsrisker är bristande kunskaper i svenska bland personalen. Hela 87 procent av sjuksköterskorna anser att det finns patientsäkerhetsrisker kopplade till bristande språkkunskaper hos personalen.

NyA har sedan pandemin bröt ut fört fram kravet på en rejäl, och bestående, upprustning av sjukvården och omsorgerna. Resultatet av IVO:s granskningar visar att detta krav är lika aktuellt idag som för tre år sedan.

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.