Miljö och klimat

Ny stor klimatrapport understryker vikten av snara åtgärder

IPCC:s sjätte rapport
FN:s klimatpanel har presenterat sin sjätte och största rapport om klimatförändringarna. Foto: IPCC
Göran Sandberg
Publicerad i
#188
Lästid 2 min

I mars 2023 utgavs den senaste stora rapporten från FN:s klimatpanel IPCC. Rapporten är den mest omfattande hittills och pekar på hur klimatet på jorden förändras allt snabbare. Vi blir påminda om detta bland annat genom olika slags extremväder som återkommer med jämna mellanrum.

Rapporten visar att utsläppen av växthusgaser stadigt har ökat under de senaste decennierna. År 2019 var utsläppen 12 procent större än 2010 och 54 procent större än 1990. Den globala medeltemperaturen beräknas ha legat mellan 0,8-1,3 grader högre under perioden 2010-2019 jämfört med perioden 1850-1900. Den globala uppvärmningen är alltså något som redan pågår. Enligt rapporten är det viktigt att så snabbt som möjligt begränsa klimatskadorna. Varje tiondels grad som uppvärmningen kan begränsas kommer att göra skillnad.

Den första IPCC-rapporten kom 1990 och kom att utgöra en grund för FN:s klimatkonvention 1992. Den rapport som gavs ut i mars 2023 är den sjätte och mest omfattande i ordningen. Rapporten har föregåtts av tre delrapporter som utgavs under 2021 och 2022. Den första handlade om den naturvetenskapliga grunden till klimatförändringarna, som konstaterade att mänsklig påverkan har orsakat uppvärmningar av hav, land och atmosfär som lett till stora förändringar.

Den andra delrapporten beskrev hur samhället och ekosystemen ska kunna anpassa sig till ett förändrat klimat. Den tredje delrapporten innehöll resonemang om hur utsläppen ska kunna minskas genom att fasa ut fossila bränslen som kol, olja och gas och satsa på klimatlösningar som sol- och vindkraft och eldrivna fordon. Denna delrapport pekade även på vikten av att skydda och restaurera naturliga ekosystem för att på så sätt kunna fånga in och lagra koldioxid från atmosfären.

IPCC:s återkommande rapporter gör det uppenbart att en förändring av mänskliga aktiviteter måste ske för att klimatförbättringar ska komma till stånd. Tyvärr hindrar starka ekonomiska intressen, såsom oljebolag, övergången till ett fossilfritt samhälle. Även politiskt har det visat sig svårt att driva igenom nödvändiga förändringar. Ska de nödvändiga åtgärderna mot klimatförändringarna kunna genomföras måste de rådande maktstrukturerna utmanas.

I kommande artiklar ska vi redogöra för slutsatserna i IPCC:s rapport – och på vilka åtgärder som är nödvändiga för att vända trenden och undvika en framtida klimatkatastrof.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.