Politiska rapporter

Vild strejk och inställda pendeltåg

Lokförarna på pendeltågen i Stockholm strejkade under tre dagar. Foto: Alexander Williamsson (CC BY-SA 4.0)
Helené Rönnholm
Publicerad i
#190
Lästid 3 min

En vild strejk bröt ut bland lokförare på Stockholms pendeltåg den 17 april. Strejken pågick under tre dygn. Lokförarna krävde att beslutet att ta bort alla tågvärdar från tågen och ersätta dem med kameror omedelbart skulle rivas upp.

Exakt hur många som deltog i strejken vet bara de strejkande själva. En vild strejk är inte tillåten och organiseras av att enskilda anställda går ihop. Därför kan det också få konsekvenser för den som deltar, som att arbetsgivaren driver det till arbetsdomstolen som en otillåten stridsåtgärd.

Säker och fungerande kollektivtrafik för resenärerna och personalen

Men lokförarna hade fått nog. De är vanliga hederliga människor som går till jobbet i ur och skur, dygnets alla timmar. De strejkade inte för högre lön eller för andra fördelar – de strejkade för resenärernas och personalens säkerhet.

Strejken var kulmen på en längre tids konflikt. Lokförarna har protesterat i snart två år, men arbetsgivaren har ignorerat deras invändningar. Många förare har sagt upp sig eller blivit sjuka av stress på grund av dåliga arbetsvillkor. Droppen kom när ansvariga politiker i Region Stockholm beslutade att ta bort de tågvärdar som tidigare funnits på tågen och bidragit till säkerheten. Dessa skulle istället ersättas med kameror.

Utan tågvärdar fördubblas arbetsbelastningen för föraren som har nog med att fokusera på trafiken. Vid tekniska problem eller om en olycka sker så har föraren ensam säkerhetsansvaret för upp till 1 800 resenärer. Detta anser lokförarna är ett orimligt stort ansvar för en person.

Även resenärerna påverkas av att tågvärdarna ersätts av kameror. Det innebär exempelvis att rampservice för funktionshindrade måste förbokas, vilket innebär att resenärer med funktionsnedsättning får svårare att resa spontant. Eftersom kamerabilderna är dåliga riskerar resenärer att bli klämda i dörrarna. Dessutom måste förarna åtgärda alla störningar själva – utan hjälp ombord – vilket riskerar att öka förseningarna.

Strejken hade omedelbar effekt. Majoriteten av avgångarna i Stockholms pendeltrafik var inställda under den första strejkdagen. Detta ledde till stora svårigheter att ta sig till jobbet för alla som är beroende av pendeltågen. Lokförarnas fackföreningar Seko och ST uppmanade sina medlemmar att gå till jobbet som vanligt eftersom strejken var otillåten. De hänvisade till att frågan om förbud mot ensamarbete fanns med i de pågående avtalsförhandlingarna.

ST tillade dock följande i ett uttalande om strejken:
”…men att strejken är avtalsstridig förtar inte det ansvar arbetsgivaren MTR och den politiska majoriteten har för den bakomliggande situationen. Avvecklingen av tågvärdarna på pendeltågen har inte hanterats på ett sätt som säkerställer arbetsmiljön för lokförarna eller säkerheten för passagerarna”.

Lokförare stäms i domstol

Arbetsgivaren, tågföretaget MTR, har slagit tillbaka hårt mot de lokförare som deltog i den vilda strejken. MTR har bland annat stämt lokförarna i Arbetsdomstolen. I stämningsansökan, som Sekotidningen tagit del av, framgår det att det rör sig om 76 lokförare. MTR stämde även SEKO Pendelklubben som organiserar tågvärdar och stationsvärdar på Stockholms pendeltåg. Stämningsansökan mot Pendelklubben har dock dragits tillbaka.

Ironiskt nog innebär stämningen att resenärerna kommer att drabbas av ytterligare störningar i pendeltågstrafiken i samband med att drygt 70 lokförare kallas upp till Arbetsdomstolen.

Delseger för lokförarna

Efter strejken la fackföreningen ST in skyddsstopp vid ensamarbete på pendeltågen. Detta innebar att MTR tvingades återinsätta tågvärdarna redan i slutet av april. Sedan dess har dock skyddsstoppet hävts och MTR är fast beslutade att fortsätta avskaffandet av tågvärdarna. Detta bäddar för nya konflikter i framtiden.

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.