Politiska rapporter

Salwan Momikas uppehållstillstånd omprövas

Salwan Momika bränner koran
Koranbrännaren Salwan Momikas uppehållstillstånd omprövas. Foto: Faksimil Youtube
Henrik Alkbring
Publicerad i
#192
Lästid 1 min

Den irakiske man som vid flera tillfällen bränt koraner i Stockholmsområdet, riskerar att utvisas till Irak.

Migrationsverket ska börja utreda återkallelse av Salman Momikas skyddsstatus. Det är högst troligt att det är koranbränningarna som ligger bakom, även om utredningen av hans status ingår i en översyn av uppehållstillstånden i allmänhet. Momika själv hävdar att hans liv skulle vara allvarligt hotat om han blev utvisad. Migrationsverket vill dock inte svara på frågor om varför översynen har inletts, och hänvisar till sekretess.

Det är talande om en person ska kunna riskera utvisning för en handling (koranbränning), som är fullt laglig i Sverige. Så sent som 2019 kunde Sverige inte utvisa sex imamer som ansågs utgöra ett säkerhetshot och som bl.a. hade värvat till IS. Deras säkerhet kunde inte garanteras om de återvände till hemlandet.

Även om undertecknad absolut inte tycker att man ska bränna koraner och skända religiösa skrifter, så måste man ändå försvara yttrandefriheten och rätten att göra det. Hanteringen visar hur det börjar ske en glidning av rättssamhällets principer, andra saker blir viktigare, som t.ex. Natomedlemskap, eller att svenska företag i alla lägen obehindrat ska få syssla med sin affärsverksamhet.

Lämna en kommentar