Inrikes

Tesla-strejken handlar om mer än kollektivavtal

Utgången kan få internationell betydelse

Teslaanställda strejkar
Strejken på Tesla pågår sedan den 27 oktober. Foto: Rawpixel
Davis Kaza
Publicerad i
#195
Lästid 5 min

Den 27 oktober tog IF Metall ut 130 bilmekaniker i strejk vid elbilstillverkaren Teslas verkstäder runt om i Sverige. Därefter har konflikten utvidgats i flera steg. Bakgrunden är Teslas vägran att teckna kollektivavtal. Formellt riktar sig strejken mot Teslas svenska dotterbolag, TM Sweden.

Den 3 november utvidgades strejken till att omfatta även mekaniker på 17 andra verkstäder som servar Tesla-bilar, utöver Teslas egna verkstäder. Den 10 november utvidgades detta till ytterligare fyra verkstäder. Transportarbetarförbundet var först med att besluta om sympatiåtgärder. Från och med den 7 november har Transport slutat att lossa Tesla-bilar i hamnarna i Göteborg, Malmö, Södertälje och Trelleborg. Andra bilar lossas som vanligt.

Ytterligare sympatiåtgärder är att vänta. Elektrikerna har varslat om att sluta utföra service och reparation på Teslas 12 verkstäder och 213 laddstationer runt om i landet.

  • Den 17 november utvidgar IF Metall strejken till ytterligare fyra bilverkstäder. Dessutom utökas Transports sympatiåtgärder till att gälla lossning och lastning av Tesla-bilar i samtliga hamnar i Sverige (Hamnarbetarförbundet har lagt samma varsel).
  • Samma dag inleder även Fastighets en blockad mot allt arbete som utförs i Teslas lokaler i Huddinge, Segeltorp, Umeå och Upplands-Väsby.
  • Nästa datum för sympatiåtgärder blir den 20 november, då Seko blockerar all utdelning och avhämtning av försändelser, brev, paket och pall som görs av PostNord och CityMail vid Teslas samtliga arbetsplatser i Sverige.
  • Den 21 november inleder Målarna en blockad mot 53 billackeringsföretag. Några dagar senare utvidgas blockaden till ytterligare 56 billackeringsföretag. Blockaden innebär ett stopp för all hantering av Tesla-bilar hos de berörda lackeringsfirmorna.
  • Till detta kommer att också ST och Musikerförbundet, i skrivande stund, har varslat om sympatiåtgärder.

Även Tesla har trappat upp konflikten. Detta genom att ta in strejkbrytare. Enligt tidningen Dagens Arbete har strejkvakter runt om i Sverige vittnat om att taxibilar med okända personer i verkstadskläder anlänt till Teslas verkstäder.

Större sammanhang

Strejken på Tesla måste ses och förstås i ett större sammanhang. Det handlar för det första om en strid mot en aggressiv och antifacklig företagskultur från USA som börjat slå rot även i Europa och Sverige.

Teslas VD, Elon Musk, räknas sedan i september 2023 som världens rikaste man. Musk vill gärna framställa sig själv som en slags guru inom ”techbranschen”. Samtidigt har anställda vid Musks företag vittnat om extremt långa arbetsdagar, osäkra arbetsförhållanden, dålig arbetsmiljö, m.m. Musk är ökänd för sitt hårda motstånd mot fackföreningar och vägran att teckna kollektivavtal. I USA har han hotat anställda som varit med i facket med förlorade förmåner. Han har till och med avskedat fackligt aktiva på sina fabriker! I Tyskland, precis som i Sverige, har Tesla vägrat att teckna kollektivavtal. Detta utgör ena sidan i det större sammanhang som strejken på Tesla måste ses.

Kollektivavtal och lägstalöner

Strejken på Tesla handlar för det andra om framtiden för det som kallas ”den svenska modellen” på arbetsmarknaden. Denna modell innebär att löner och arbetsvillkor i Sverige, sedan undertecknandet av det s.k. Saltsjöbadsavtalet 1938, har beslutats genom kollektivavtal mellan fackföreningar och arbetsgivare – utan statens inblandning.

Detta är ett av skälen till varför det bland annat inte finns någon lagstadgad minimilön i Sverige, något som finns i exempelvis Storbritannien och USA. Istället är det kollektivavtalet som avgör den lägsta lön som arbetsgivaren får betala ut. Finns det inget kollektivavtal på en arbetsplats finns det heller ingen nedre gräns för hur låga löner som en arbetsgivare kan sätta. Det betyder att löntagare i Sverige, som saknar kollektivavtal, står långt svagare än de som har ett kollektivavtal.

De senaste 25 åren har kollektivavtalens ställning ifrågasatts och försvagats. Dels av borgerliga partier och debattörer, dels av företag som vägrat teckna kollektivavtal. Det har oftast handlat om mindre företag. I december 2006 inledde Hotell- och Restaurangfacket en blockad mot salladsbaren Wild’n Fresh i Göteborg som vägrade teckna kollektivavtal. Striden pågick under flera månader och uppmärksammades stort av både borgerliga media och politiker. En som särskilt engagerade sig var Fredrik Federley, då ordförande för det fackföreningsfientliga Centerns Ungdomsförbund.

Tyvärr har även Socialdemokraterna bidragit till att luckra upp kollektivavtalen. Detta skedde i samband med Januariavtalet 2019, då S gick med på att företag får anställa personal med lönebidrag trots att företagen saknar kollektivavtal! Tidigare har enbart företag med kollektivavtal kunnat ta del av statliga bidragsanställningar.

Spotify och Tesla

Och utvecklingen har gått åt fel håll. Idag är det större företag som vägrar teckna kollektivavtal. Det handlar ofta om företag inom IT-sektorn eller andra nyare branscher. Förutom Tesla har även betaltjänstföretaget Klarna och musikjätten Spotify uppmärksammats för sin vägran att teckna kollektivavtal. När den svenska datorspelsutgivaren Paradox Interactive tecknade kollektivavtal 2020 var detta något ovanligt i branschen. Efter att facket hotat om konflikt vek Klarna ned sig och tecknade avtal. Men Spotify och Tesla håller alltså fortsatt emot.

Om fler och större aktörer på arbetsmarknaden vägrar teckna kollektivavtal riskerar systemet att undermineras. Detta skulle öppna för dumpning av löner och villkor i en omfattning som inte skådats i Sverige på 100 år. Därför är strejken mot Tesla av väldigt stor betydelse för alla löntagare i Sverige. Å ena sidan. Å andra sidan: skulle de svenska fackföreningarna lyckas med att tvinga Tesla att teckna kollektivavtal kommer detta att ge råg i ryggen för fackligt aktiva Tesla-anställda även i Tyskland, USA och en rad andra länder.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar