Inrikes

Chang Frick ger det skamliga strejkbryteriet ett ansikte

Chang Frick är en svartfot
Chang Frick - en wannabe-strejkbrytare.
Davis Kaza
Publicerad i
#196-197
Lästid 3 min

Chang Frick, en av ägarna till nättidningen Nyheter Idag, har kommit ut som strejkbrytare. I ett inlägg på Twitter/X erbjuder han Elon Musk att transportera ”vad han än behöver” under tiden som Tesla-strejken pågår. Chang Frick hyser uppenbarligen ingen respekt varken för arbetarna, kollektivavtalen eller för den grundlagsskyddade strejkrätten.

Frick har tydligt tagit ställning för arbetsgivarsidan. Detta framkommer i en rad Twitter/X-inlägg som han skrivit ända sedan strejken på Tesla bröt ut den 27 oktober. Frick har bland annat ”retweetat” inlägg som kräver att politiker ska använda staten för att begränsa strejkrätten, en rättighet som Frick anser innebär ”utpressning”. Till saken hör att Frick påstår sig vara ”libertarian” – en ideologi som kraftfullt motsätter sig statlig inblandning… Men när det gäller att bekämpa arbetarna är Chang Frick uppenbarligen beredd att kasta principerna överbord. Okunnig är han också. IF Metalls strejk mot Tesla har stöd i Regeringsformen (en av grundlagarna).

I ett Twitterinlägg den 27 november går Frick längre och erbjuder sig att agera strejkbrytare i Tesla-strejken. Inlägget är på engelska och riktar sig direkt till Elon Musk. Frick, som själv äger en Scania-lastbil, erbjuder Musk hjälp med ”all distribution och logistik som behövs”. Tjänsterna erbjuder Frick helt gratis – så när som på dieselkostnaden. I kommentarerna säger Frick att han ska kalla sina strejkbrytar-lastbilar för ”black fleet” eller ”black feet” – en referens till att strejkbrytare brukar kallas för ”svartfötter”. Frick försöker skämta, men strejkbryteri är inget att skämta om.

Chang Frick är för övrigt inte bara en wannabe-strejkbrytare, han är en okunnig och obildad sådan.

Okunnig …

I sitt Twitter-inlägg nämner Frick ”… de socialistiska fackföreningarna som tror att de står över lagen”. Men den strejk som IF Metall riktat mot Tesla sker alltså helt och hållet inom lagens ramar. Detsamma gäller för de sympatiåtgärder som utlysts av nio andra fackförbund i Sverige samt transportfacken i Danmark, Norge och Finland.

Skälet till att strejken är helt laglig beror på att Tesla saknar kollektivavtal. Den svenska arbetsmarknaden brukar präglas av fredsplikt. Men denna fredsplikt beror just på att nästan alla företag har tecknat kollektivavtal. Ett företag som, likt Tesla, vägrar teckna kollektivavtal utsätter sig därför också för risken att bli utsatt för strejker.

… obildad …

Detta känner naturligtvis ett företag som Tesla till. Chang Frick är däremot för obildad för att kolla upp vad som verkligen gäller. När man är ”tuff” på internet är det inte så noga med kunskaperna… Men när man anmäler sig som strejkbrytare ute i verkligheten blir kunskaper desto viktigare.

I samband med att Rasmus Paludan brände en koran ett stenkast från Turkiets ambassad den 21 januari i år hamnade Chang Frick i rejält blåsväder. Det framkom nämligen att det var Frick som hade bjudit in Paludan och även betalat för dennes polistillstånd. Frick bjöd då på en av årets genomskinligaste och fegaste lögner då han påstod att han ”inte visste” att Paludan skulle bränna en koran! Fricks uttalande framstod som löjeväckande mot bakgrund av att Rasmus Paludan precis hade genomfört en valrörelse som bestod av en enda sak: koranbränningar.

… wannabe-strejkbrytare

Chang Frick kanske framstår som ”tuff” på nätet. Men börjar man syna honom i sömmarna är han inte svår att genomskåda. Så vitt vi vet har inte Elon Musk velat ianspråkta Fricks tjänster som strejkbrytare. Frick är alltså fortfarande bara en wannabe-strejkbrytare. Det kanske är tur för honom. Vi är nämligen inte ensamma om att anse att strejkbryteri tillhör de skamligaste sysselsättningar som en människa kan utföra. En sysselsättning som vanligtvis bara utförs av drägg.

Davis Kaza

Redaktör

Lämna en kommentar