Politiska rapporter

Protester mot höga hyror och för rätten till en bostad i Rumänien

Demonstration i Cjul
Den 17 december demonstrerade hyresgäster i Rumäniens näst största stad.
Agneta Björk
Publicerad i
#198
Lästid 2 min

Söndagen den 17 december 2023 genomfördes en demonstration för rätten till bostad i Rumäniens näst största stad Cluj-Napoca. Kampanjen ”Social Housing NOW” demonstrerade under parollen ”Vi tar tillbaka vår stad”.

Den 17 december har en särskild betydelse för hyresgäströrelsen i Cluj. För 13 år sedan, på dagen, vräktes ett stort antal romer från sina hem i centrala Cluj. Bakgrunden var att de styrande i staden ansåg det mer lönsamt att bygga ett campus för studenter vid den teologiska fakulteten. De som vräktes erbjöds inget bra alternativ, utan de flesta flyttades till gettot Pata Rat – precis intill en soptipp. Stadens styrande, universitetet och andra myndigheter samarbetade i genomförandet av vräkningarna.

Kampanjen ”Social Housing NOW” lanserades som ett svar på dessa orättvisor. I kampanjen deltar akademiker, studenter, hyresgäster och människor från Pata-Rat och kämpar för gemensamma mål. Varje år den 17 december högtidlighålls vräkningen från Coastei Street i Cluj-Napoca.

Trots att det gått 13 år sedan vräkningarna lever fortfarande de flesta människor i Pata-Rat i samma giftiga miljö, precis intill soptippen. Subventionerade bostäder för låginkomsttagare är ingen prioritet för de styrande. Istället har hyrorna, liksom kostnaderna för exempelvis el och uppvärmning, nått nya rekordnivåer i Cluj-Napoca.

Årets demonstrationer den 17 december hade tydligare politiska krav än tidigare. De krävde vad de kallar för ”50-25-10”. 50 procent av det totala bostadsbeståndet ska vara allmännyttiga bostäder till överkomliga priser. 25 procent av bostäderna som byggs av byggherrar i nya bostadsområden ska övergå i offentlig ägo. Ett hyrestak ska sättas för offentliga som privata bostäder på max 10 procent av hyresgästernas inkomst.

Dessutom ställdes krav på bland annat en stadsplanering som gynnar allmänhetens intressen och att renoveringar av bostäder inte ska leda till kraftigt höjda hyror. Demonstrationen krävde även att bostadsområdet Pata-Rat, intill soptippen, ska sluta existera senast 2030.

Lämna en kommentar