Politiska rapporter

Rekordhöga överbeläggningar på Sveriges sjukhus

Sabbatsbergs sjukhus
Sabbatsberg i Stockholm - ett nedlagt sjukhus. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Tomas Westerström
Publicerad i
#199
Lästid 2 min

En sammanställning från tidningen Dagens Samhälle visar en kraftig ökning av antalet överbeläggningar på Sveriges sjukhus. Enligt sammanställningen har överbeläggningarna ökat tre år i rad och är på den högsta nivån sedan mätningarna inleddes för elva år sedan.

Under januari till november 2023 var antalet överbeläggningar i snitt 6,7 per 100 disponibla vårdplatser på sjukhusen runt om i landet. Samtidigt kan läget se väldigt annorlunda ut från region till region. Region Kalmar har knappt några överbeläggningar alls, medan de fyra regioner med störst antal överbeläggningar hade fler än 10 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser. Av dessa sticker Region Västerbotten ut. Där har antalet överbeläggningar nästan fördubblats från 2022 (5,8) till 2023 (10,7).

Anna-Lena Danielsson (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västerbotten, säger till Dagens Samhälle att överbeläggningarna bland annat beror på personalbrist och då främst svårigheter att rekrytera och behålla sjuksköterskor. Danielsson nämner även kommunernas bristande resurser, vilket leder till att en del utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhusen då kommunerna inte har tillräckligt med personal på särskilda boenden och korttidsboenden.

I Region Skåne, som har det fjärde högsta antalet överbeläggningar i landet, beror överbeläggningarna främst på två faktorer enligt biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör Jörgen Wenner. Det handlar dels om att personal lämnade sjukhusvården efter de hårda belastningar som pandemin innebar, dels att efterfrågan på vård ökat på grund av ett uppdämt behov efter pandemin.

Samtidigt får vi inte glömma att sjukvården har varit alltför lågt prioriterad av ansvariga politiker. Årtionden av nedskärningar har försämrat arbetsmiljö och arbetsvillkor för personalen, vilket har medfört svårigheter att rekrytera och behålla personal. Pandemin underströk behovet av en rejäl upprustning av sjukvården. Behovet av en sådan satsning är stort än idag.

Faktaruta

Överbeläggning betyder att en patient inom slutenvården vårdas på en vårdplats som inte har en fysisk utformning, utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och arbetsmiljö.

Siffrorna för överbeläggningar 2022 gäller för hela året. För 2023 gäller det för januari till november.

I statistiken syns inte patienter som läkare har tvingats skicka hem trots att de egentligen borde ha lagts in. Patienter som skickats hem för tidigt syns inte heller. Därför kan problemen i sjukvården i själva verket vara större än vad statistiken rörande överbeläggningar antyder.

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar

×
Du kan läsa artiklar till denna månad. Prenumerera för att få obegränsad tillgång till artiklar, poddradio, bloggar och webb-tv. Redan prenumerant? Tryck på knappen för att logga in.