Miljö och klimat

Öppna avfallstippar läcker stora mängder metan

Både klimat och miljö påverkas negativt

Soptipp i indien
En öppen avfallstipp i den indiska staden Kolkata. Foto: Wolfgang Sterneck (CC BY-NC-SA s.0)
Göran Sandberg
Publicerad i
Lästid 2 min

Dåligt underhållna soptippar utgör en sällan omtalad källa till utsläpp av växthusgaser. Soptipparna släpper ut metangas, som är en långt kraftfullare växthusgas än koldioxid. Att minska dessa utsläpp är dock relativt enkelt och billigt.

Mellan januari 2019 och juni 2023 har forskarna upptäckt mer än 1200 stora utsläpp av den kraftfulla växthusgasen metan från landbaserade avfallstippar. Metanet bildas då matrester, trä, papper och trädgårdsavfall ligger och förmultnar utan tillgång till syre. Gasen fångar 86 gånger mer värme i atmosfären än koldioxid sett över en 20-årsperiod.

Utsläppen av metan har ökat sedan 2007 och står för ungefär en tredjedel av uppvärmningen som driver på klimatkrisen idag. Att minska dessa utsläpp utgör därför en mycket viktig klimatåtgärd. 20 procent av metanutsläppen orsakas av ruttnande avfall från mänskliga aktiviteter. 40 procent är orsakade av förbränning av fossila bränslen och resterande 40 procent beror på utsläpp från boskap och risfält.

Bland de största läckorna av metan från avfallstippar har upptäckts i länder som Pakistan, Indien och Bangladesh. Andra stora läckor har upptäckts i Argentina, Uzbekistan och Spanien. Enligt vissa forskare riskerar utsläppen från öppna avfallstippar som inte underhålls fördubblas till år 2050.

Dessa utsläpp kan dock reduceras relativt enkelt genom att i första hand minska mängden organiskt avfall genom sortering. Men även andra metoder är möjliga. Professor Euan Nisbet vid Royal Holloway University i London, expert på metan, säger: ”Stora öppna avfallstippar genererar stora mängder metan men det kostar inte mycket att ta en bulldozer och lägga jord över en stinkande, brinnande avfallstipp. Det är inte raketforskning.” Mikroberna i jorden omvandlar då metan till koldioxid. Sedan förlorar metanet hela 97 procent av sin påverkan på växthuseffekten, enligt professor Nisbet (The Guardian, 12/2).

En annan möjlighet är att fånga in den metangas som frigörs från avfallstipparna. Genom att sälja gasen som bränsle på den kommersiella marknaden kan metoden i förlängningen bli lönsam. Även denna metod leder till minskade utsläpp än om avfallet får ligga kvar i tipparna.

På sikt måste dock avfallshanteringen i de berörda länderna förbättras så att soptipparna kan avvecklas. Detta vore inte bara en positiv åtgärd för klimatet, utan även för den lokala miljön kring storstäder som Delhi i Indien.

Lämna en kommentar