Politiska rapporter

Växande klyfta mellan arbetare och tjänstemän

Demonstration mot nedskärningar
Fackföreningar inom kommun och region demonstrerar tillsammans mot nedskärningar. Foto: Davis Kaza
Sandra Ahlqvist
Publicerad i
#200
Lästid 3 min

Klyftorna i Sverige ökar på många olika sätt. Tidningen Kommunalarbetaren (KA) har publicerat en rapport som visar på det växande gapet mellan olika grupper av löntagare.

KA:s rapport fokuserar främst påyrkesgrupper som finns inom fackförbundet Kommunals avtalsområden och hur dessa gruppers löner har förändrats på ett spann av tio år. I rapporten finns även fyra yrkesgrupper utanför Kommunal representerade som vi kommer återkomma till.

För att ha en måttstock att jämföra med så har lönerna på hela arbetsmarknaden i Sverige ökat med i genomsnitt 27 procent under de senaste tio åren. Av de yrkesgrupper som KA-rapporten granskat är det endast anläggningsarbetare och ambulanssjukvårdare som haft en löneutveckling över snittet med sina 28 procent. Annars faller de flesta av de undersökta yrkesgrupperna inom spannet mellan undersköterskornas 24 procent och barnskötarnas 20 procent. Längst ner på listan hittar vi vårdbiträdena med en ökning på endast 14 procent under tioårsperioden.

Rapporten går sedan vidare och granskar löneutvecklingen för tjänstemannayrkena inom kommuner och regioner. Tjänstemän inom regionen (landstingen/sjukvården) har sett en löneökning på 29 procent under tioårsperioden, medan tjänstemännen inom kommunsektorn ligger högst med löneökningar på hela 35 procent.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar att den stora skillnaden i löneökningarna mellan kommunalarna och de som arbetar inom tjänstemannayrken beror på en lägre medelålder inom yrken som undersköterskor, vårdbiträden och barnskötare. Detta utgör naturligtvis en del av förklaringen till skillnaderna. Men löneskillnaderna mellan arbetaryrken och tjänstemannayrken har ökat på hela arbetsmarknaden. Och bakgrunden till detta beror, bland annat, på LO-fackens ovilja att ta strid för rejäla löneökningar för sina medlemmar – trots stora vinster inom svenska banker och storföretag.

Skillnaderna i löner mellan arbetare och tjänstemän får dock inte skymma de verkligt groteska skillnaderna, som syns exempelvis i en jämförelse mellan VD-lönerna inom Sveriges 50 största företag och industriarbetarlönerna. Det går hela 67 industriarbetarlöner på en VD-lön! I jämförelse med detta är skillnaderna i löneökningar mellan kommunalare och tjänstemän inom kommuner och regioner ganska små.

Det viktiga att ta med sig härifrån är att det är vi som arbetar tillsammans. Det är vi som står varandra närmast på arbetsplatsen. Det är vi som måste värna om varandra, och vad det innebär är att vi måste ta ett intresse för varandras situationer. Vi måste kämpa tillsammans och stötta varandra för att alla ska få rätt till den lön som de förtjänar, som de sliter för. Det handlar inte bara om förskolan eller sjukvården, utan alla yrkesgrupper.

Vi måste se utanför våra egna yrken och arbeta tillsammans – för bättre löner och villkor.

Lämna en kommentar