Umeå

Fullmäktigekrönikan: Diskussioner på liv eller död – och skitfrågor

Tomas Westerström
Publicerad i
#32
Lästid 3 min

På kommunfullmäktige i januari blev frågan om den lokala luftkvalitén återigen ett tema. Under decennier har luften i centrala Umeå blivit allt farligare att andas. Gränsvärdet för smutsig luft överskreds hela 67 dygn under 2010 vid Västra Esplanaden (mot tillåtna 7 dygn)! Nyligen kom en undersökning som visade att dagisbarn vid den mest utsatta förskolan i Umeå löper en kraftigt ökad risk att få astma. Även frekvensen av lungcancer ökar vid höga föroreningshalter.

Vänsterpartisterna betonade vikten av ”attitydförändringar” och att var och en ska ta Eget Ansvar. Men den som lever i verkligheten vet att det inte är attityderna som är problemet. Det är självklart att de som sliter 8 timmar om dagen i äldreomsorgen eller som börjar kl 05.40 på Volvo vill ta sig till och från jobbet snabbt och smidigt. För att bussen ska kunna tävla med, och besegra, bilen så krävs det tätare och billigare kollektivtrafik. För att folk ska välja det miljövänligaste alternativet så måste det vara det bekvämaste, snabbaste, billigaste – eller enda alternativet. Däri ligger uppgiften för en framtida generation av gröna industrigrenar.
V satte punkt för sin argumentation om Eget Ansvar med att rösta för ett nytt trafikalstrande höghusprojekt i centrala Umeå. Eget Ansvar gäller tydligen inte för vänsterpartister i omröstningar.

Även Socialdemokraternas ”attityder” i luftfrågan är värda en närmare granskning. Det rimliga beteendet från ledningen i en kommun med Umeås luftmiljö vore att desperat jaga sätt att minska trafiken. Istället har man tagit det lugnt. Väldigt lugnt. Man har haft en sådan tilltro till att ringlederna ska lösa problemet att man kört igång en rad projekt som ytterligare kommer att försämra luften i centrala stan! Exempelvis bygget av ett nytt kulturhus vid älven som beräknas dra ca 700 000 besökare per år och ett nytt badhus som väntas dra 400 000 besökare per år. Alla inser att detta skulle medföra än mer transporter.
S agerande i frågan om samordnade varutransporter får dem att framstå som drogade sengångare – dvs mycket flegmatiska. En samordning av varutransporterna skulle kosta 5-6 miljoner, men få bort mellan 300-350 lastbilar från centrala stan per dygn. Trots att positiva effekter av ett liknande projekt i Linköping har varit känt sedan 2005 så har ännu inga konkreta steg tagits i Umeå. Istället fortsätter trafiken att öka och luften att försämras.
Den S-märkta ordföranden i Miljö- och hälsoskyddsnämnden sa till och med att kommunen måste vänta med en samordning av varutransporterna tills ringlederna är byggda.

Som vanligt var allianspartierna både okunniga och ointresserade i frågan om miljön. I praktiken höll de truten under hela fullmäktige – utom i en fråga: Moderaternas motion om fler offentliga toaletter. Alliansen tycks inte förstå vilka luftföroreningar som är en fråga på liv och död i Umeå.

Tomas Westerström

Undersköterska

Lämna en kommentar