Umeå

2 200 miljoner i överskott på elva år i Umeå

Patrik Brännberg
Publicerad i
#53
Lästid 2 min

De senaste elva åren har de antällda inom Umeå kommun, och dess bolag, slitit ihop ett totalt överskott på nästan 2,2 miljarder kronor (se tabell)! Ändå hotas nu personalen av ett ”stålbad”, under år 2014-2015. Frågan är vart pengarna har tagit vägen?Tabell Umeå överskott

Till stor del har överskotten gått till en rad olika skrytprojekt. Exempel:

▪ Kulturhuvudstadsåret – ett jippo med en budget på åtminstone 300 miljoner. 100 av miljonerna kommer direkt från Umeås skattebetalare. Resten är huvudsakligen statliga skattemedel. Men Umeå kommun lägger också ut en massa pengar på andra projekt – projekt som utlovades i samband med att man ansökte om Kulturhuvudstadsjippot.

▪ Kulturhus-väven på kajen är ett exempel på ett sådant projekt. Umeås skattebetalare beräknas att få punga ut med 140 miljoner för detta projekt – varje år. Detta kan jämföras med dagens stadsbibliotek som kostar 8,6 miljoner per år i hyra. Till detta kommer byggkostnaden, där bara husets specialbeställda glasfasad beräknas kosta 110 miljoner kronor! Trots de enorma kostnaderna kommer biblioteket, som ska tvingas in i huset på kajen, att vara 700 m2 mindre (inkl. magasinet) än dagens stadsbibliotek vid Vasaplan! 37 000 böcker måste slängas för att verksamheten ska få plats i de nya lokalerna. Resultat: ett både mindre och mycket dyrare bibliotek. Och ändå var argumentet för flytten att biblioteket behövde större lokaler.

▪ Ett annat bygglöfte i kulturhuvudstadsansökan var det överdimensionerade badhuset – som beskrevs som ”ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i två kvarter”. Det nya badet beräknas, i dagsläget, komma att kosta skattebetalarna ca 35 miljoner årligen.

Arbetarpartiet anser att kulturen är viktig. Men en kommun måste ha sinne för proportioner. De totala kostnaderna, vad gäller hyran och driften, för kultur- och badhusen riskerar att hamna på ca 175 miljoner – per år. En merkostnad på ca 115-120 miljoner jämfört med dagens badhus och bibliotek. Kultur- och badhusen riskerar att sluka resurserna både för gräsrotskultur, som stadsdelsbiblioteken, och för verksamheter som skola och omsorg.

Till dessa, sedan tidigare kända, skrytprojekt ska nu läggas ytterligare ett: upprustning av stadshuset till en kostnad av 170 miljoner kr.

En stor anledning till de hotande underskotten 2014-2015 är skrytprojekten. Resultatet riskerar att bli ett stålbad för de som arbetar inom barn- och äldreomsorg, skola och tekniskt underhåll av gator och lägenheter. Ska detta undvikas måste skrytprojekten, i största möjliga mån, bantas eller helt läggas ned.

 

2 svar på ”2 200 miljoner i överskott på elva år i Umeå”

 1. Enligt årsredovisningen från Umeå kommun är resultatet:

  2008: 50,7 miljoner
  2009: 159,0 miljoner
  2010: 298,3 miljoner
  2011: 64,2 miljoner
  2012: 242,5 miljoner

  Hur har ni räknat fram siffrorna i er tabell? Siffrorna i er tabell för 2010 och för 2012 stämmer överens med kommunens, men de andra siffrorna diffar. Är det något som inte syns i kommunens redovisning som lagts till i er tabell och i sådana fall vad?

  Vänligen,
  Daniel

  Svara

Lämna en kommentar