Umeå

Allianspartiernas ansvar för nedskärningarna

Jan Hägglund
Publicerad i
#56
Lästid 1 min

En anledning till sänkningen av statsbidragen till landstingen är att den borgerliga regeringen måste finansiera sina skattesänkningar.

År 2012 kostade Alliansens skattesänkningar svindlande 123 miljarder, om man jämför med skatteintäkterna 2006. De största posterna är jobbskatteavdraget (71 mdr), sänkta arbetsgivaravgifter/sociala avgifter (24 mdr) och sänkt bolagsskatt (7 mdr). Den största delen skattesänkningarna har gått till samhällets mest välbeställda skikt och till de som äger företagen. Förlorar gör bl a sjukvården och glesbygden.

Även om Allianspartierna nu stöder JA-sidan i folkomröstningen har de själva föreslagit nedskärningar i landstinget. Alliansen vill minska västerbottningarnas ”konsumtion av vård”. Detta bland annat genom att höja patientavgifterna med 8 miljoner. Patienter på sjukhusen ska överföras till primärvården och primärvårdspatienter till s.k. ”egenvård”. Detta skulle innebära en sänkt vårdkvalité.

Läs även:

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar