Ledare

Fästen för en ny politik

Publicerad i
#70
Lästid 3 min

Vi har beskrivit de huvudsakliga problemen som en S-regering kommer att tvingas ta itu med. Vi har pekat på Socialdemokraternas bristande insikt vad gäller hotet mot industrins framtid samt på partiets avsaknad av alternativ när det gäller att finansiera offentlig verksamhet.

Helhetsbilden av situationen gör det helt osannolikt att några kommunalråd, riksdagsledamöter och tidigare statsråd, från Göran Perssons tid, skulle kunna lösa dessa väldiga uppgifter. Uppgifter som att avskaffa arbetslösheten. Eller att vända de minskade resurserna per vårdtagare inom exempelvis äldreomsorgen till ökade resurser. Det krävs även ökade resurser till utbildning och äldreomsorg, för att återställa trygghetssystemen till arbetslösa och sjuka samt till ökningar av pensionerna.

Situationen ropar efter bättre utnyttjande av de nuvarande resurserna genom ett ökad personalinflytande. Men också efter mer resurser. Vi måste omedelbart ta strid mot kommande nedskärningar. Men vi måste koppla dessa strider till de väldiga vinsterna inom storföretag och banker. Dessa väldiga vinster måste investeras i jobb i Sverige – inte i låglöneländer där diktaturer omöjliggör kollektivavtal och arbetarskydd – som i Kina eller i Latinamerika. Det är enda sättet att förhindra industridöd och välfärdssamhällets sönderfall. För att klara dessa uppgifter måste vi, till skillnad mot S, ha en plan.

Arbetare och andra löntagare inom industri, offentlig sektor och privat handel och service måste ges möjlighet att utarbeta en sådan plan. Denna skulle kräva en styrning av de väldiga vinsterna inom storföretagen till nödvändiga investeringar i inhemsk industri samt till satsningar på utbildning, omsorger och upprustning av bostäder. Men en sådan styrning skulle kräva ett kollektivt ägande av dessa företag. Och för att detta skulle fungera krävs även ett demokratiskt ägande av bankerna. Det är på denna grund som den hotande industridöden kan hejdas och välfärdssamhällets sönderfall förhindras.

Du kan lätt rösta mot högerpolitiken. Bor du i Umeå eller i Västerbotten innebär detta att du röstar för något. Du lägger din röst på Arbetarpartiet både i valet till kommunfullmäktige och landstinget. I större delen av Sverige måste du rösta emot. Du röstar emot Reinfeldt i riksdagsvalet (och använder då en S-valsedel, eller en från V)!

Men samtidigt måste vi förbereda oss på att ta strid mot en fortsatt högerpolitik – även under en S-ledd regering. För denna vardagskamp behövs ”fästen”. Om Arbetarpartiet skulle stärka sin ställning i Umeås kommunfullmäktige vore detta ett sådant ”fäste”. Arbetsplatsprotester för rätten att jobba heltid på rimliga villkor inom exempelvis äldreomsorgen utgör ett annan typ av fäste. Radikala fackklubbar som tar strid mot bemanningsföretag (som på Lagena 2009) utgör en tredje typ av fäste. Dessa lokala fästen måste bindas samman i regionala och rikstäckande fästen. Detta betyder i form av nya organisationer.

Läs även:

Lämna en kommentar