Internationellt

Brittisk rapport visar skrämmande utveckling vad gäller coronaviruset

80 procent förväntas smittas - halv miljon kan dö

Foto: Macau Photo Agency / Unsplash.com
Jan Hägglund
Publicerad i
#143
Lästid 5 min

Tidningen The Guardian har avslöjat en hemlig rapport som visar att 80 procent av britterna förväntas smittas av coronaviruset (COVID-19). 7,9 miljoner kommer att behöva sjukhusvård och kanske en halv miljon kommer att avlida. Detta om regeringen inte vidtar några åtgärder för att hindra smittan. Rapporten menar även på att coronaviruset kommer att cirkulera i det brittiska samhället under minst 12 månader.

I söndags skrev Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg en historiskt dålig ledare. Under förevändningen att bekämpa en tidsanda som ibland kallas ”postsanning” – och som den politiske chefredaktören anser har med brottstycken av fakta-, lösryckta detaljer- och mejlade rapporter utan källa som blir ”lika mycket värd som ett liv av studier och forskning kring ett ämne” att göra – försvarade Aftonbladets politiske chefredaktör regeringens brist på ledarskap.

Bland de exempel på dåliga källor som Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg räknade upp, och som därför måste räknas in i det som fick hans politiska galla över sig, fanns den brittiska tidningen The Guardian. Det var ingen tillfällighet.

Det är nämligen så att tidningen The Guardian – ofta mycket läsvärd – har kommit fått sig tillhanda dokument från den brittiska folkhälsomyndigheten, avsedda enbart för regeringsledamöter och topparna inom sjukvård och statsapparat. Det är trovärdigt att de dokument som The Guardian har fått är ”äkta”. Uppgifternas i dessa dokument kan vara riktiga. Eller inte. Men det handlar inte om någon ”postsanning”, bestående av ”brottstycken av fakta”, eller ”lösryckta detaljer”. Det handlar om den brittiska regeringens, hälsomyndighetens och statsapparatens beslutsunderlag. Det handlar om den värdering av läget i United Kingdom på vilken den brittiska regeringen bygger sin strategi i kampen mot coronaviruset och sedan fattar sina beslut.

Här nedan kommer du att få ta del av de uppgifter som tidningen The Guardian publicerade i söndags. Det var händelsevis samma dag som Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg gav sig på bland annat The Guardian.

Den brittiska folkhälsomyndigheten förväntar sig följande:

  • Coronaviruset förutsätts cirkulera i det brittiska samhället under en 12-månadersperiod från och med nu,
  • Under denna tid ”förväntas” 80 procent av befolkningen att bli smittade av coronaviruset – om inga åtgärder vidtas för att hindra smittan,
  • Detta kommer att leda till att en väldig extra påfrestning drabbar en redan överbelastad sjukvård,
  • De nu ”förväntade” 80 procenten av befolkningen som drabbas av coronaviruset har tidigare beskrivits som ”worst case scenario” av den brittiska regeringens medicinska chefsrådgivare,
  • Upp till 15 procent av befolkningen kommer att behöva läggas in på sjukhus någon gång under dessa 12 månader, vilket motsvarar 7,9 miljoner britter,
  • På grund av bristen på provtagningsmaterial (”test kits”) så räknar man inte ens med att kunna testa sjukvårdspersonalen, trots risken för att dessa smittar patienter och varandra,
  • När det gäller antalet döda har en hög tjänsteman inom den brittiska sjukvården sagt att om 80 procent av befolkningen blir smittad av COVID-19 kan detta leda till mer än en halv miljon döda britter. Det finns även en mindre negativ uppskattning när det gäller antalet döda som landar på 318 660 personer.

Du kan själv läsa artikeln i The Guardian på engelska genom att klicka här: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/15/uk-coronavirus-crisis-to-last-until-spring-2021-and-could-see-79m-hospitalised

Avslutningsvis: Den tid är för länge sedan förbi, då man kan banalisera frågan om politiskt ledarskap på det sätt som Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg, gör.

Dennes ”klokskap” går ut på följande resonemang:
A. Regeringen ska följa experternas rekommendationer,
B. Experterna är eniga och allvetande,
C. Därmed är allt klappat och klart!

Men, vi som såg debatten i SVT Agenda mellan statsepidemiolog Anders Tegnell, professorn i epidemiologi vid Umeå universitet Joacim Rocklöv, samt chefsläkaren i Region Stockholm Elda Sparrelid, kunde konstatera att experterna inte är eniga.
Speciellt oeniga var Anders Tegnell och Joacim Rocklöv.

Det finns fler experter som inte är eniga med Anders Tegnell och de åtgärder som Folkhälsomyndigheten har vidtagit under denne resenär. En skarp kritiker heter Cecilia Söderberg-Nauclér vid Karolinska Institutet.

Så var hamnar då Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindbergs ”klokskap” i ett läge där experterna inte bara är oeniga utan rejält oeniga? Jo, vi hamnar i en situation där regeringen måste bestämma sig för vilka experter de ska tro på. Sedan måste regeringen sluta med att gömma sig bakom ”experterna” och, tillsammans med de experter som de tror på, fatta besluta som de är ansvariga för. Helt själva. Och sedan ha modet att gå ut och berätta för allmänheten om sin strategi. Inte berätta om en åtgärd då och då dagen före den tas.

Handlar det om att samhället kommer att plågas av coronaviruset under 12 månader så har befolkningen RÄTT att få veta vilken långsiktig strategi som regeringen har. Eller inte har. Befolkningen har även RÄTT att få veta om långsiktigheten saknas – och det enda som finns är reaktioner, i efterhand, på en ständigt förändrad situation.

Det som Aftonbladets politiske chefredaktör Anders Lindberg skrev i söndags var bland det mest elitistiska och politiskt ”patroniserande” (man nedlåtande befolkningen på huvudet) som jag någonsin har läst i modern tid. Med anledning vill vi säga följande: Medias uppgift är inte att vara en megafon åt en politisk ledning som under lång tid enbart har ropat ”lugn, lugn!”. Medias uppgift är att göra exakt som tidningen The Guardian: lägg pappren på bordet.

Och det borde förbanne mig vara regeringens uppgift också.

Hur eländiga, eller långsiktiga och väl underbyggda, som dessa papper än är.

Så ser spridningen av coronaviruset ut i dagsläget

Källa: Worldometers, tisdag 17 mars kl 20:40 (länk)

163 länder och territorier är drabbade.

Världen
197 159 bekräftade smittade
1 949 avlidna
81 683 tillfrisknade

Sverige
1 191 bekräftade smittade
8 avlidna
1 tillfrisknad
OBS! Siffrorna är osäkra då alla som uppvisar symtom inte längre testas

1. Kina: svårbedömbara uppgifter,
2. Italien: 31 506 bekräftade smittade, 2 503 har avlidit,
3. Iran: 16 169 bekräftade smittade , 988 har avlidit,
4. Spanien: 11 748 bekräftade smittade , 533 har avlidit,
5. Tyskland: 9 352 bekräftade smittade , 24 har avlidit,
6. Sydkorea: 8 320 bekräftade smittade , 81 har avlidit,
12. Norge: 1 463 bekräftade smittade , tre har avlidit,
15. Sverige: 1 191 bekräftade smittade , åtta har avlidit,
16. Danmark: 977 bekräftade smittade , fyra har avlidit,
26. Finland: 322 bekräftade smittade , noll har avlidit.

Jan Hägglund

Ansvarig utgivare

Lämna en kommentar